Nieuws

Meer Bomen Nu oogst zaailingen van de berk in het Park

Vrijdag 08 maart 2024

Op 30 januari zijn er vanuit de landelijke actie van Meer Bomen Nu ruim 1500 zaailingen van berken geoogst op het Deelense Veld. Vrijwilligers van Meer Bomen Nu graven overdadige en ongewenste zaailingen uit op verschillende plekken in Nederland. Deze worden vervolgens weggegeven aan grondeigenaren zoals boeren, burgers en overheden die de planten een tweede leven gunnen. Meer Bomen Nu heeft als doel om Nederland op deze manier te vergroenen. In 2024 werd de landelijke oogstdag van Meer Bomen Nu voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar steunde Pokon het initiatief zowel financieel als door vrijwilligers te leveren die meehielpen met het oogsten van de berken in het Park.

Begeleidingssnoei laanbomen

Vrijdag 08 maart 2024

Bomenlanen in het Park zijn een belangrijk cultuurhistorisch element uit met name de negentiende eeuw. Vanwege hun gevorderde leeftijd en daarmee gepaard gaande slechte staat zijn in 2010 enkele bomenlanen nabij Hoenderloo gerooid. De aanplant van jonge beuken die deze oude bomen vervangt, is nu zo’n 15 jaar oud en aan een eerste grote onderhoudsbeurt toe. Dit onderhoud dient een tweeledig doel: het gezond houden van de bomen enerzijds en het creëren van een mooie en bruikbare laan anderzijds. Dit type onderhoud aan jonge bomen die volop in ontwikkeling zijn wordt begeleidingssnoei genoemd.

Achter de schermen: Ahmed Akari over zijn werk als rijwielhersteller

Vrijdag 08 maart 2024

In de rubriek ‘Achter de schermen’ komt u meer te weten over het reilen en zeilen in het Park. Deze maand vertelt Ahmed Akari over zijn werk als rijwielhersteller.

Vervolg nachtvlinder onderzoek

Vrijdag 08 maart 2024

Nachtvlinders zijn een goede indicator voor de biodiversiteit- en kwaliteit van leefgebieden. Daarom startte Het Nationale Park De Hoge Veluwe vorig jaar met het opzetten van een onderzoek naar nachtvlinders. In dit proefjaar werd de methode getest en onderzocht wat de beste periode is voor het onderzoek. Met deze kennis en ervaring is vanaf 1 maart de monitoring van nachtvlinders in het Park weer opgestart.

Overlijden Henk Ruseler

Vrijdag 09 februari 2024

Deze week overleed onze dierbare collega Henk Ruseler die in zijn functie als boswachter veel in de publiciteit is geweest namens het Park.

Zijn overlijden krijgt veel aandacht in de media en we delen graag enkele mooie artikelen die aan zijn overlijden gewijd werden.

Ongewoon veel regen zorgde voor een grote heidebeek in het Park

Woensdag 07 februari 2024

Deze winter regende het ongewoon veel. Als er maar genoeg regen valt, zien we in het Park op het Deelense Veld met regelmaat een heidebeek ontstaan; een beek die even snel kan verschijnen als verdwijnen. Dit bijzondere fenomeen was ook afgelopen maand weer in het Park te zien.

Achter de Schermen: Tijmen Majoor vertelt over de kiekendieventellingen

Woensdag 07 februari 2024

Deze maand vertelt Tijmen Majoor over de telling van de kiekendief in de rubriek ‘Achter de schermen’.