Nieuws

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: maart

Donderdag 02 maart 2023

Het mag inmiddels duidelijk zijn; ik ben een wandelaar! Een bezigheid waar ik van kindsbeen af immens veel plezier aan beleef. Of ik met al dat gewandel een rondje Aarde (40.075 km) kan aftikken? Ik vermoed van wel, sowieso heb ik op zes van de zeven continenten die onze mooie blauwe planeet rijk is, meer of minder voetstappen staan. Niet dat dit bij mij een gevoel van trots teweeg brengt, ik ben namelijk nooit iemand met streeplijstjes geweest. De reisdoelen buiten Europa kwamen meestentijds op mijn pad omdat vrienden voor korte- of lange tijd hun vleugels buiten dit werelddeel hadden uitgeslagen.

Hoge Veluwe Landschapssymposium

Dinsdag 28 februari 2023

Integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer

Op 24 maart 2023 organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe het 3e Hoge Veluwe Symposium. Het thema is ditmaal de integrale benadering op landschapsschaal in het terreinbeheer. Een hele mond vol. Maar wat is integraal? Onder integraal verstaan we dat er vanuit verschillende invalshoeken gekeken wordt; dat verschillende elementen en facetten in samenhang bekeken worden. Ook natuurbeheerders en landgoedeigenaren hebben te maken met steeds meer functies, factoren, partijen en belangen. Met integraal bedoelen we in dit geval ook de wisselwerking tussen aarde, mens en natuur. Het gaat om het samenspel tussen landschap (bodem, water, geomorfologie); de invloed van de mens (cultuurhistorie) en de natuur (natuurlijke processen). Dat vraagt om een visie op een hoger schaalniveau: op landschapsschaal. Denk aan een samenhangende analyse van de opbouw- en ontstaansgeschiedenis van het landschap; een landschapsecologische systeemanalyse en een gebiedsgerichte benadering. Ook de relatie met de omgeving speelt een rol.

Jachthuis Sint Hubertus gesloten ivm werkzaamheden

Maandag 06 februari 2023

In verband met werkzaamheden zijn er de komende tijd minder rondleidingen in Jachthuis Sint Hubertus.

Erfgoed in het Park

Woensdag 01 februari 2023

Van 18 februari tot en met 5 maart organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het eerst de Hoge Veluwe Erfgoed Weken. Alle activiteiten in het Park staan dan in het teken van cultuurhistorie, het cultureel erfgoed, het erfgoedbeleid, de collectie en de historische verhalen van het Park.

Zonder gezonde bodem geen gezond bos

Woensdag 01 februari 2023

In het Park zijn we bezig met het revitaliseren van de bosbodem. Dit doen wij om het bos en aanwezige natuurwaarden in het Park te behouden en versterken. Het is hard nodig om hiermee aan de slag te gaan, want de bodem wordt, onder andere door de aanwezige stikstofdepositie, steeds zuurder. Als gevolg van klimaatverandering heeft het bos bovendien steeds vaker te maken met lange perioden van droogte. Dit alles zorgt voor een achteruitgang van de vitaliteit van het bos.

Waarom branden we heide in het Park?

Woensdag 01 februari 2023

In februari branden wij een gedeelte van de droge heide als onderdeel van het beheer. Het branden van de heide is één van de beheersmaatregelen die uitgevoerd wordt bij heidegebied. Het is een effectieve manier van beheer om diversiteit in de heidevelden te behouden. Structuurrijke heidevelden met zowel oude als nieuwe heide en andere kruiden, zorgen voor hogere biodiversiteit. Een gevarieerde heide is goed voor veel verschillende soorten, zoals de veldleeuwerik en andere soorten, waaronder insecten en amfibieën. Zonder heidebeheer zouden de heidevelden vergrassen of zou er eentonige heide ontstaan. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit.

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: februari

Woensdag 01 februari 2023

Velen ervaren de eerste maand van het jaar als eentje waar geen eind aan lijkt te komen. Geloof me, het is een mentale malentendu, die je op veel manieren kunt verbannen. Zo was ik in januari bij een wondermooi concert van Het Jeugdorkest Nederland in de Grote of Lebuinuskerk te Deventer. Sinds 2019 vormen zij samen met het Nationaal Jeugdorkest de Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON): dé plek voor talentontwikkeling op topniveau en een organisatie waarvoor De Hoge Veluwe al vele jaren in augustus graag een podium beschikbaar stelt.