Nieuws

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: juli

Woensdag 29 juni 2022

Zalig zijn de Veluwse bossen op zwoele zomeravonden. Het zachte tjirpen van boskrekels, zwijnenfamilies foeragerend op de rijpe bosbessen, her en der klinkt nog een laatste vinkenslag, je waant je moederziel alleen. Gelijk zijn dit de avonden waar je op enkele plekken van de Veluwe, Europa’s grootste insect kunt zien. Mijn eerste ontmoeting met het vliegend hert zal ik nooit vergeten. Vanuit mijn toenmalige woonplaats Vlaardingen was ik per trein naar Apeldoorn afgereisd om het weekend door mijn geliefde Koninklijke Houtvesterij Het Loo te zwerven.

6 tips voor de perfecte Hoge Veluwe dag

Maandag 27 juni 2022

In juli is het Park geopend van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds, dus kunt u extra lang genieten. Wij geven u graag 6 tips met Hoge Veluwe hoogtepunten, voor u om een heerlijke dag De Hoge Veluwe samen te kunnen stellen.

Tentoonstelling Red De Moeflon in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Donderdag 09 juni 2022

Wie het nieuws volgt, weet dat sinds 2021 twee wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe leven die een heuse slachting onder het grofwild aanrichten. Vooral de moeflon moet het ontgelden. De moeflonpopulatie is inmiddels zo goed als gehalveerd (in maart 2021 was het aantal moeflons na de geboortegolf 339, waarvan 92 lammeren, in maart 2022 waren er nog slechts 171 moeflons na de geboortegolf, waarvan 13 lammeren). Reeën, herten en wilde zwijnen (zowel volwassen als jonge dieren) worden eveneens aangevallen en gedood of zwaar verwond.

Werken aan vitale bosbodems

Donderdag 09 juni 2022

De bodem is letterlijk de motor onder onze bossen en alle andere natuur. Zonder een gezonde en vitale bodem met bijbehorend bodemleven kan het bos ook niet optimaal functioneren. Door de overvloedige neerslag van stikstof en zwavel, die versterkt plaatsvond vanaf halverwege vorige eeuw, is de bodem verzuurd geraakt. Dit heeft onder andere geleidt tot een sterk verstoorde verhouding tussen beschikbare voedingsstoffen. Binnen het Park wordt actief gewerkt aan het revitaliseren van de bodem.

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: juni

Maandag 30 mei 2022

Spectaculaire wolkenluchten, die kun je vanzelfsprekend het mooiste zien op het Deelense Veld, Oud-Reemsterzand of één van andere zanden van het Park. Dit zijn de contreien waar onze oude landschappen, wijd en meeslepend verenigen met de zo karakteristieke Hollandse wolkenluchten. Twee van mijn dierbaarste plekken om hiervan eindeloos te genieten zijn aan het eind van de grindweg naar Oud-Reemst en de kop van het afweergeschut, de zogeheten Moffenbult.

Komende tijd werkzaamheden aan het fietspad

Dinsdag 10 mei 2022

De komende tijd zal het asfalt in het Park op meerdere plaatsen hersteld worden om goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen.

Tentjes in de hei - onderzoek naar effecten van verzuringsbestrijdende maatregelen op de fauna

Woensdag 04 mei 2022

Sinds het voorjaar van dit jaar staan ze weer in Het Nationale Park De Hoge Veluwe; kleine, donkere piramidevormige tentjes die bij elkaar in de heide geplaatst zijn. Je kunt ze vinden nabij het Bosje van Staf en bij de Wolfskuilen op het Deelense Veld. Deze tentjes zijn eigenlijk vallen, en staan in het landschap vanwege experimenten die sinds 2015 zijn ingezet in droge en natte heide. Het doel van de experimenten is om na te gaan op welke manier overmatige bodemverzuring -het gevolg van luchtverontreiniging door zwavel en stikstof- het beste met maatregelen kan worden tegengegaan.