Steun het Park

Draag bij aan een duurzame toekomst

Investeren om door te geven

Om ook toekomstige generaties te kunnen laten genieten van het Park, is uw steun ontzettend belangrijk. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de unieke nalatenschap van het echtpaar Anton en Helene Kröller-Müller. Dankzij betalende bezoekers en de steun van particulieren, bedrijven en fondsen kunnen we het Park met al haar schatten behouden en versterken voor volgende generaties.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de groene schatkamer van Nederland. Het is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. We streven naar een zo hoog mogelijke biodiversiteit, in combinatie met een goede balans tussen ecologie en economie. Dit doen we sinds 1935 in een zelfstandig opererende stichting, waarbij we voor de exploitatie van het Park grotendeels (88%) onafhankelijk van subsidies zijn.

Wat kan uw steun betekenen?

Dankzij uw steun kunnen we projecten realiseren op het gebied van biodiversiteit, educatie en bereikbaarheid. Zo planten we bijvoorbeeld klimaatrobuuste bossen en doen we veel wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit. Vanuit de thema's educatie en bereikbaarheid willen we onder meer het ondergrondse natuurmuseum Museonder en de Parkentrees vernieuwen.

Helpt u mee?

U kunt bijdragen aan het voortbestaan van deze unieke combinatie van natuur, kunst en architectuur. Aan een duurzaam Park dat we met een gerust hart kunnen doorgeven aan volgende generaties. Zowel Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe als onze steunstichting het Hoge Veluwe Fonds hebben een ANBI-status.
Eenmalige donaties kunt u overmaken via IBAN: NL06 RABO 0136 5688 66 (Hoge Veluwe Fonds).

Meer weten?

Onze collega’s Margot Palmen en Annewil Nieuwenhuizen informeren u graag verder. U kunt contact met hen opnemen via fondsenwerving@hogeveluwe.nl.