Steun het Park

Uw steun is hard nodig!

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een particulier natuurgebied.

Om die reden ontvangen wij geen jaarlijkse structurele bijdrage vanuit de overheid. Onze inkomsten, hoofdzakelijk verkregen uit entreegelden, gaan voor 85% op aan het beheer, behoud en onderhoud van de natuur. Slechts 15% kan worden geïnvesteerd in de duurzame toekomst van het Park. Dat is te weinig om de hoge kwaliteit van het Park voor de komende generaties te kunnen waarborgen. Daarom hebben wij uw steun heel hard nodig.

Toekomstplannen en ambities
De komende jaren wil het Park investeren in grote natuurprojecten. Enkele voorbeelden: 

  • duurzame bosontwikkeling;
  • vergroten van het areaal stuifzand- en heidelandschappen;
  • maatregelen voor herintroductie van specifieke diersoorten;
  • asfaltwegen in de natuurzone vervangen door zand, beton of klinkers; 
  • omvangrijke (internationale) natuuronderzoeken;
  • het meer betrekken van het Nederlandse publiek bij natuuronderzoek. 

Dit zijn projecten waarbij uw financiële steun onmisbaar is. Het Park wil de komende jaren ook investeren in een totaal nieuw ‘Hart’ (centrumgebied). Dankzij uw financiële steun is de eerste stap gezet: het Park Paviljoen met moderne en interactieve expositieruimtes en een inspirerend educatiecentrum voor jong en oud. Maar er is meer nodig, want ook het Museonder en het plein zijn aan vernieuwing toe. (Informatie over het nieuwe Hart op te vragen via deboer@hogeveluwe.nl).