Nieuws

Landbouwgronden worden bloeiende akkers

Vrijdag 07 juni 2024

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is onlangs gestart met het omvormen van vijf percelen landbouwgrond naar flora- en faunarijke natuurakkers. De percelen liggen op de Kemperberg en tot voor kort werden er nog gewassen op verbouwd.

Achter de schermen: Joris Swennenhuis over zijn werk als portier

Vrijdag 07 juni 2024

Joris Swennenhuis begon bij het Park als hulp tijdens de Hoge Veluwe Loop. Wie nu het Park bezoekt, heeft een goede kans de Hoenderloo’er aan te treffen in de portiersloge. Altijd met een glimlach op zijn gezicht om bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen.

Libellen tellen

Vrijdag 07 juni 2024

Ieder jaar worden in het Park de libellen geïnventariseerd. Deze tellingen worden gedaan door vrijwilligers van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe. In het onlangs verschenen jaarverslag van de Faunawerkgroep wordt stilgestaan bij de tellingen van het afgelopen jaar.

De Witte Fiets: Al 50 jaar een icoon van De Hoge Veluwe

Vrijdag 03 mei 2024

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Witte Fiets zijn intrede deed in het Park. Reden genoeg om eens stil te staan bij de geschiedenis van een fenomeen dat aanvankelijk hier en daar met gefronste wenkbrauwen werd begroet, maar dat al snel uitgroeide tot een icoon van het Park.

Achter de schermen: Annemieke en Leontien vertellen meer over hun werk als beleidsmedewerkers

Vrijdag 03 mei 2024

Er zijn maar weinigen die zo goed weten wat het inhoudt om dagelijks bezig te zijn met biodiversiteit als Leontien Krul en Annemieke Visser. Dat doen ze als beleidsmedewerkers van achter hun bureau én in het veld. Juist die combinatie maakt dat hun werk uniek is – en dat ze echt invloed kunnen uitoefenen op de soortenrijkdom van het Park.

Van boom tot bijzettafel

Vrijdag 03 mei 2024

Bij het uitvoeren van actief beheer binnen het Park komt hout vrij. De reden om een boom te verwijderen verschilt van plek tot plek en boom tot boom.

Vennen, het leefgebied van bijzondere soorten in het Park

Vrijdag 05 april 2024

In en bij het water van de vennen in het Park leven verschillende soorten planten, insecten, amfibieën, reptielen en vogels. Veel van deze soorten komen algemeen voor in Nederland, zoals de rietorchis, houtpantserjuffer, rugstreeppad, heikikker, ringslang en de wilde eend.