Nieuws

Komende tijd werkzaamheden aan het fietspad

Dinsdag 10 mei 2022

De komende tijd zal het asfalt in het Park op meerdere plaatsen hersteld worden om goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen.

Tentjes in de hei - onderzoek naar effecten van verzuringsbestrijdende maatregelen op de fauna

Woensdag 04 mei 2022

Sinds het voorjaar van dit jaar staan ze weer in Het Nationale Park De Hoge Veluwe; kleine, donkere piramidevormige tentjes die bij elkaar in de heide geplaatst zijn. Je kunt ze vinden nabij het Bosje van Staf en bij de Wolfskuilen op het Deelense Veld. Deze tentjes zijn eigenlijk vallen, en staan in het landschap vanwege experimenten die sinds 2015 zijn ingezet in droge en natte heide. Het doel van de experimenten is om na te gaan op welke manier overmatige bodemverzuring -het gevolg van luchtverontreiniging door zwavel en stikstof- het beste met maatregelen kan worden tegengegaan.

De burgerlijke stand van de koolmezen; het langst lopende wetenschappelijke onderzoek naar gewervelden

Maandag 02 mei 2022

Al sinds 1955 vindt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats naar de broedbiologie van de koolmees en andere nestkastbewoners. Het koolmeesonderzoek van het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) loopt al sinds 1955 en is daarmee één van de langstlopende populatiestudies naar gewervelde dieren in de wereld. Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: mei

Woensdag 27 april 2022

In alle vroegte schakelde ik vanmorgen in op onze live wildcam, het is 26 april, een gedenkwaardige dag. Zevenentachtig jaar geleden werden, na een periode van onzekerheid, intensieve gesprekken tussen Helene Kröller-Müller en toenmalig minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Hendrik Pieter Marchant, twee historische stappen gezet. De Kröller Müller Stichting schonk op die dag haar fenomenale kunstverzameling aan de Nederlandse Staat, die toezegde ‘de verzameling te zullen onderbrengen in een nieuw te bouwen museum op de Hooge Veluwe’.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe lanceert De Hoge Veluwe podcast

Dinsdag 26 april 2022

De Hoge Veluwe is jarig! Deze week is het 87 jaar geleden dat dit unieke nationale park werd gesticht. Dat heuglijke feit verdient een podcast.

Vierdelige podcastreeks
Cabaretier/schrijver Vincent Bijlo en Hein van Beek, schrijver/huismeester van Jachthuis Sint Hubertus, maken je in een vierdelige podcastreeks deelgenoot van het vele moois dat er op De Hoge Veluwe te beleven is. Dat doen ze samen met kundige gasten.

Herstel stikstofgevoelige natuur Otterlose Zand

Maandag 11 april 2022

Het Otterlose Zand is één van de vijf grootste stuifzandgebieden van de Veluwe, met een oppervlakte van maar liefst 324 hectare. Het is een prachtig gebied; een open vlakte met groepen grote vliegdennen en hier en daar een stuifduin met open zand. Nederland heeft binnen Europa, als land met het grootste areaal stuifzand, een belangrijke verantwoordelijkheid voor behoud, herstel en beheer van de stuifzandlandschappen.

Nieuw centrumgebied De Hoge Veluwe feestelijk geopend door gedeputeerde Jan Markink

Vrijdag 08 april 2022

Het hart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft nieuw elan gekregen. Mede dankzij subsidie van provincie Gelderland heeft het Park kunnen investeren in het centrumgebied. Dit project is op vrijdag 8 april feestelijk afgesloten met een ceremoniële handeling door gedeputeerde Jan Markink.