Nieuws

Vennen, het leefgebied van bijzondere soorten in het Park

Vrijdag 05 april 2024

In en bij het water van de vennen in het Park leven verschillende soorten planten, insecten, amfibieën, reptielen en vogels. Veel van deze soorten komen algemeen voor in Nederland, zoals de rietorchis, houtpantserjuffer, rugstreeppad, heikikker, ringslang en de wilde eend.

Het Park is een goede plek voor vogels

Donderdag 04 april 2024

Ieder jaar schrijft de faunawerkgroep van de Vereniging Vrijwilligers van De Hoge Veluwe een jaarverslag. Daarin wordt stilgestaan bij alle inventarisaties die de vrijwilligers het afgelopen jaar deden van de dieren in het Park, het grofwild uitgezonderd. René van Lopik coördineert de tellingen van vogels.

Achter de schermen: Hugo Engels over zijn werk als chef-kok

Donderdag 04 april 2024

Hugo Engels startte op 1 december 2023 als chef-kok van Restaurant De Hoge Veluwe. En niet zomaar een. Hij deed jarenlang ervaring op bij diverse restaurants met één of meerdere Michelin sterren. Kom er niet mee aan dat hij nu van de eredivisie naar de tweede divisie is gegaan. ‘Dit is een waanzinnige werkplek, met geen andere te vergelijken.’

 

Blauwe kiekendieven overnachten graag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Dinsdag 26 maart 2024

De afgelopen periode vonden er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe meerdere blauwe kiekendieventellingen plaats. Per telling werden gemiddeld zo'n 25 kiekendieven gezien, die in het Park kwamen overnachten. Dat maakt het Park de grootste binnenlandse slaapplaats van deze vogel.

Meer Bomen Nu oogst zaailingen van de berk in het Park

Vrijdag 08 maart 2024

Op 30 januari zijn er vanuit de landelijke actie van Meer Bomen Nu ruim 1500 zaailingen van berken geoogst op het Deelense Veld. Vrijwilligers van Meer Bomen Nu graven overdadige en ongewenste zaailingen uit op verschillende plekken in Nederland. Deze worden vervolgens weggegeven aan grondeigenaren zoals boeren, burgers en overheden die de planten een tweede leven gunnen. Meer Bomen Nu heeft als doel om Nederland op deze manier te vergroenen. In 2024 werd de landelijke oogstdag van Meer Bomen Nu voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar steunde Pokon het initiatief zowel financieel als door vrijwilligers te leveren die meehielpen met het oogsten van de berken in het Park.

Begeleidingssnoei laanbomen

Vrijdag 08 maart 2024

Bomenlanen in het Park zijn een belangrijk cultuurhistorisch element uit met name de negentiende eeuw. Vanwege hun gevorderde leeftijd en daarmee gepaard gaande slechte staat zijn in 2010 enkele bomenlanen nabij Hoenderloo gerooid. De aanplant van jonge beuken die deze oude bomen vervangt, is nu zo’n 15 jaar oud en aan een eerste grote onderhoudsbeurt toe. Dit onderhoud dient een tweeledig doel: het gezond houden van de bomen enerzijds en het creëren van een mooie en bruikbare laan anderzijds. Dit type onderhoud aan jonge bomen die volop in ontwikkeling zijn wordt begeleidingssnoei genoemd.

Achter de schermen: Ahmed Akari over zijn werk als rijwielhersteller

Vrijdag 08 maart 2024

In de rubriek ‘Achter de schermen’ komt u meer te weten over het reilen en zeilen in het Park. Deze maand vertelt Ahmed Akari over zijn werk als rijwielhersteller.