Nieuws

Werken aan vitale bosbodems

Donderdag 09 juni 2022

De bodem is letterlijk de motor onder onze bossen en alle andere natuur. Zonder een gezonde en vitale bodem met bijbehorend bodemleven kan het bos ook niet optimaal functioneren. Door de overvloedige neerslag van stikstof en zwavel, die versterkt plaatsvond vanaf halverwege vorige eeuw, is de bodem verzuurd geraakt. Dit heeft onder andere geleidt tot een sterk verstoorde verhouding tussen beschikbare voedingsstoffen. Binnen het Park wordt actief gewerkt aan het revitaliseren van de bodem.

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: juni

Maandag 30 mei 2022

Spectaculaire wolkenluchten, die kun je vanzelfsprekend het mooiste zien op het Deelense Veld, Oud-Reemsterzand of één van andere zanden van het Park. Dit zijn de contreien waar onze oude landschappen, wijd en meeslepend verenigen met de zo karakteristieke Hollandse wolkenluchten. Twee van mijn dierbaarste plekken om hiervan eindeloos te genieten zijn aan het eind van de grindweg naar Oud-Reemst en de kop van het afweergeschut, de zogeheten Moffenbult.

Komende tijd werkzaamheden aan het fietspad

Dinsdag 10 mei 2022

De komende tijd zal het asfalt in het Park op meerdere plaatsen hersteld worden om goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen.

Tentjes in de hei - onderzoek naar effecten van verzuringsbestrijdende maatregelen op de fauna

Woensdag 04 mei 2022

Sinds het voorjaar van dit jaar staan ze weer in Het Nationale Park De Hoge Veluwe; kleine, donkere piramidevormige tentjes die bij elkaar in de heide geplaatst zijn. Je kunt ze vinden nabij het Bosje van Staf en bij de Wolfskuilen op het Deelense Veld. Deze tentjes zijn eigenlijk vallen, en staan in het landschap vanwege experimenten die sinds 2015 zijn ingezet in droge en natte heide. Het doel van de experimenten is om na te gaan op welke manier overmatige bodemverzuring -het gevolg van luchtverontreiniging door zwavel en stikstof- het beste met maatregelen kan worden tegengegaan.

De burgerlijke stand van de koolmezen; het langst lopende wetenschappelijke onderzoek naar gewervelden

Maandag 02 mei 2022

Al sinds 1955 vindt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats naar de broedbiologie van de koolmees en andere nestkastbewoners. Het koolmeesonderzoek van het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) loopt al sinds 1955 en is daarmee één van de langstlopende populatiestudies naar gewervelde dieren in de wereld. Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Nieuws van boswachter Henk Ruseler: mei

Woensdag 27 april 2022

In alle vroegte schakelde ik vanmorgen in op onze live wildcam, het is 26 april, een gedenkwaardige dag. Zevenentachtig jaar geleden werden, na een periode van onzekerheid, intensieve gesprekken tussen Helene Kröller-Müller en toenmalig minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Hendrik Pieter Marchant, twee historische stappen gezet. De Kröller Müller Stichting schonk op die dag haar fenomenale kunstverzameling aan de Nederlandse Staat, die toezegde ‘de verzameling te zullen onderbrengen in een nieuw te bouwen museum op de Hooge Veluwe’.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe lanceert De Hoge Veluwe podcast

Dinsdag 26 april 2022

De Hoge Veluwe is jarig! Deze week is het 87 jaar geleden dat dit unieke nationale park werd gesticht. Dat heuglijke feit verdient een podcast.

Vierdelige podcastreeks
Cabaretier/schrijver Vincent Bijlo en Hein van Beek, schrijver/huismeester van Jachthuis Sint Hubertus, maken je in een vierdelige podcastreeks deelgenoot van het vele moois dat er op De Hoge Veluwe te beleven is. Dat doen ze samen met kundige gasten.