Nieuws

Internationale estafetteloop voor vrede aangekomen in het Park

Woensdag 24 mei 2023

Op woensdag 24 mei hebben we de Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, ’s werelds langste estafetteloop voor vrede, mogen ontvangen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De Peace Run heeft als doel om vrede en harmonie te stimuleren tussen mensen en landen.

Dag van het Nationaal Park 2023

Woensdag 24 mei 2023

Op woensdag 24 mei viert jong en oud de Dag van het Nationaal Park. Onder het motto ‘Voortbouwen op onze wortels’ delen we de inspirerende verhalen van mensen binnen de nationale parken. Een drieluik van portretten onthult hun unieke band met het park. De verhalen laten zien hoe de mensen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de schoonheid en magie van het nationaal park omarmen. Het inspireert om zelf de verbondenheid met de natuur op te zoeken.

Waarom planten we bomen aan in het Park?

Donderdag 04 mei 2023

Voor een gezond, gevarieerd en biodivers bos, is het belangrijk dat de verschillende boomsoorten zich verjongen. Ook is het belangrijk dat de verjonging volwassen kan worden, want alleen op die manier kan het bos zich voor de lange termijn in stand houden.

De burgerlijke stand van de koolmezen; het langst lopende wetenschappelijke onderzoek naar gewervelden

Donderdag 04 mei 2023

Al sinds 1955 vindt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe onderzoek plaats naar de broedbiologie van de koolmees en andere nestkastbewoners. Het koolmeesonderzoek van het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) loopt al sinds 1955 en is daarmee één van de langstlopende populatiestudies naar gewervelde dieren in de wereld. Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Hoe de inzet van dunningspaden ons helpt binnen het bosbeheer

Zondag 02 april 2023

Ons dagelijks beheer is gericht op het in stand houden van een hoge biodiversiteit. Hiervoor wordt binnen de bossen in het Park actief beheer uitgevoerd om de bosontwikkeling te stimuleren en bijbehorende biodiversiteit in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Onderdeel van dit beheer is het regelmatig dunnen van onze houtopstanden. Met het vrijmaken van ruimte in het kronendak krijgen toekomstbomen meer groeiruimte, komt er meer licht op de bodem en krijgen jonge bomen en struiken de kans om zich te ontwikkelen. Door te dunnen stimuleren wij de bosverjonging en de biodiversiteit.

Hoe nachtvlinders ons meer vertellen over de biodiversiteit in het Park

Maandag 06 maart 2023

Nachtvlinders zijn een goede indicator voor de biodiversiteit en kwaliteit van leefgebieden. Er zijn namelijk veel verschillende soorten nachtvlinders, dit wordt ook wel soortenrijkdom genoemd. Daarnaast reageren nachtvlinders snel op veranderingen in hun omgeving. Nachtvlinders hebben net zoals veel andere insecten een korte levenscyclus, ze leven vaak maar één jaar. Dit kan zowel een negatieve als positieve invloed zijn. Hierdoor kunnen nachtvlinders snel afnemen of juist toenemen, wat een goed beeld geeft van de uitgevoerde beheermaatregelen. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn het creëren van open plekken in het bos of de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Ook invloeden vanuit de natuur, zoals droogte, kunnen goed gemeten worden bij nachtvlinders.

Actie Meer Bomen Nu oogst zaailingen van berk in het Park

Vrijdag 03 maart 2023

Op donderdag 16 februari zijn er vanuit de landelijke actie Meer Bomen Nu zaailingen van berk geoogst uit het Park. Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. Deze worden vervolgens weggegeven aan boeren en burgers die willen planten, waardoor bomen en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek verplaatst worden.