Nieuws

Het Nationale Park De Hoge Veluwe volstrekt oneens met voorwaardelijke seponering

Maandag 13 november 2023

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft kennisgenomen van de sepotbeslissing van het Openbaar Ministerie. Hoewel het Park een sepot van de strafzaak terecht vindt, is hij het volstrekt oneens met het voorwaardelijke karakter en de motivering ervan. Het Park heeft het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gesteld.

Stagiaires monitoren de invloed van steenmeel op de bosvraat in het Park

Donderdag 02 november 2023

In september zijn zes studenten gestart met hun stage in het Park: één mbo-student, drie hbo-studenten en twee universitaire studenten. Alle zes de studenten werken mee aan het bosvraatmonitoringsproject in het Park. Binnen dit langlopende onderzoek, dat al in 2012 is gestart, wordt onderzocht wat de effecten van wildvraat zijn op de ontwikkeling van het bos en dan met name de ontwikkeling van verjonging van loofbomen. Vier van de zes studenten monitoren de wildvraat in het Park en het effect van steenmeel hierop. In dit artikel vertellen twee studenten Nienke Gros en Thijs Westera meer over hun stage in het Park.

Hoe meten we het aantal soorten vleermuizen in het Park?

Donderdag 26 oktober 2023

Om erachter te komen welke vleermuizen er in het Park voorkomen, worden de vleermuizen in twee periodes van het jaar geïnventariseerd. Dit gebeurt in de zomer en de winter. De manier waarop deze inventarisaties uitgevoerd worden zijn heel verschillend. In de zomer kunnen we alleen waarnemen welke vleermuizen er rondvliegen. En in de winter kunnen we de aantallen tellen.

Stagiaires monitoren bosvraat in het Park 

Vrijdag 06 oktober 2023

In september zijn zes studenten gestart met hun stage in het Park: één mbo-student, drie hbo-studenten en twee universitaire studenten. We vinden het belangrijk om stageplaatsen aan te bieden aan studenten van verschillende opleidingsniveaus en -richtingen. Ze werken allemaal mee aan het bosvraatmonitoringsproject. Binnen dit langlopende onderzoek, dat al in 2012 is gestart, wordt onderzocht wat de effecten van wildvraat zijn op de ontwikkeling van het bos en dan met name de ontwikkeling van verjonging van loofbomen. In dit artikel vertellen twee studenten meer over hun onderzoek in het Park.

Themarondleiding: Kunst in Jachthuis Sint Hubertus

Donderdag 28 september 2023

Één van de meest iconische gebouwen van Nederland is te vinden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe: het Jachthuis Sint Hubertus. Dit voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller werd ontworpen door de architect Berlage. In het Jachthuis zijn veel kunstwerken uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw te vinden. Tijdens de themarondleiding ‘Kunst in het Jachthuis’ komt u meer te weten over deze werken en de makers

Het Nationale Park De Hoge Veluwe levert informatie over de wolf aan Europese Commissie

Dinsdag 26 september 2023

De terugkeer van de wolf naar Europese regio's waar hij lange tijd afwezig was leidt steeds vaker tot conflicten. De Europese Commissie roept daarom sinds dit voorjaar lokale overheden en belanghebbenden op om gegevens aan te leveren over de wolvenpopulatie en zijn impact op de natuur, gehouden vee en mensen.

Zaag Je Eigen Kerstboom en help mee om de open landschappen te behouden

Zondag 10 september 2023

Door een te hoge stikstofdepositie wordt het stuifzand- en heidelandschap op De Hoge Veluwe steeds verder verdrongen door grove dennen. Met de jaarlijkse dennenboomactie ‘Zaag Je Eigen Kerstboom’ helpt u mee aan het beheer van de natuur in het Park en het behoud van de open landschappen in het bijzonder.