Organisatie

Een historie van idealisme en visie

Maar weinig mensen weten dat Het Nationale Park De Hoge Veluwe een particulier grondbezit en een zelfstandige stichting is die slechts in beperkte mate gebruikmaakt van overheidssubsidies.

Het Park is voor zijn voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers. Op deze pagina vindt u de belangrijkste cijfers met betrekking tot het Park en zijn organisatie en hoe het Park de visie van het echtpaar Kröller-Müller in ere houdt.

Het Park is voor zijn voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers.

Missie van het Park

 • Het duurzaam beheren en openstellen van het Park en het aanbieden en organiseren van een brede diversiteit aan eigentijdse activiteiten en faciliteiten;
 • Vanuit gedrevenheid zo veel Parkbezoekers als mogelijk inspireren en onbekommerd laten genieten van de eenvoud en authenticiteit van het unieke drieluik:
  • Natuur & landschap;
  • Kunst & architectuur;
  • Historische verhalen.
 • Duurzaam investeren in het behouden, versterken en vernieuwen van het drieluik.

Dit alles onder één voorwaarde: het besturen en beheren vindt in zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid plaats.

Organisatie

Per 31 december 2019:

99,61 FTE. 150 medewerkers, inclusief seizoenkrachten

Vrijwilligers: 350 leden van de ‘Vrijwilligers van de hoge veluwe’. Deze vereniging ondersteunt het Park met vrijwilligerswerkzaamheden. Verder zijn er 125 vrijwilligers actief via de ANWB.

Organogram​

Bedrijfsactiviteiten

 • Het beheer van de natuur en het landschap in de meest brede zin, dus zowel flora en fauna
 • Het ontvangen en informeren van bezoekers bij de drie ingangen
 • De organisatie van het Bezoekerscentrum en het daarbij behorende Museonder met activiteiten gericht op het geven van informatie en educatie
 • Het beheer van het Jachthuis Sint Hubertus
 • De exploitatie van de natuurcamping
 • De exploitatie van het Parkrestaurant
 • Het onderhouden en het gratis uitlenen van de 1.800 witte fietsen, handelsmerk van het Park
 • Beheer van de infrastructuur
 • Het houden van toezicht in het Park

Het Nationale Park De Hoge Veluwe werkt nauw samen met het Kröller-Müller Museum.

Financiën

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is, zoals het echtpaar Kröller-Müller dit wenste, zelfstandig en grotendeels financieel onafhankelijk. Inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd uit de betalende bezoekers van het Park. De Hoge Veluwe ontvangt slechts in zeer beperkte mate overheidssubsidie. Het onderhoud van het Jachthuis Sint Hubertus wordt bekostigd door de Rijksgebouwendienst; het beheer door het Park. Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen, vraagt de stichting entreegelden van zijn bezoekers op basis van het profijtbeginsel. Hierdoor draagt de bezoeker bij aan de duurzame instandhouding van het Park. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het RISN-nummer is 2975671. Het overschot van de exploitatie wordt volledig geïnvesteerd in het Park.

Jaarverslagen van de laatste jaren vindt u in de Hoge Veluwe Bibliotheek.

Management Team 

Fondsenwerving

 • H. de Boer (directeur Hoge Veluwe Fonds)

Raad van Toezicht

 • mr. G.J. de Graaf (voorzitter) 
 • drs. P. van Oord  
 • prof. dr. ir Th. Spek 
 • Generaal bd. P.J.M. van Uhm
 • Mevrouw G. Verburg
 • ir. A.R. Wynaendts

Raad van Advies

 • ir. C.M. Jaski (voorzitter)
 • drs. J.C.G.M. Berends MPA (Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland)
 • drs. G.J. Buitendijk (Secretaris Generaal Ministerie van Algemene Zaken) 
 • drs. J.C. Goet (secretaris-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 • drs. O.O. Gorter (voorzitter Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters) 
 • A.J.M. Heerts (burgemeester gemeente Apeldoorn)
 • mevrouw mr. L.J. van Hooff-Nusselder (directeur Koninklijke Burgers’ Zoo)
 • mevrouw ir. M. Kaper (directeur reizen ANWB)
 • mr. C. Krijger (voorzitter Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe) 
 • drs. W.J. Kuijken (voormalig Deltacommissaris)
 • A. Marcouch (burgemeester gemeente Arnhem)
 • Z.H. Prins Floris van Oranje-Nassau (lid Raad van Beheer Kroondomein Het Loo)
 • R.C. Robbertsen (voorzitter Federatie Particulier Grondbezit) 
 • ir. S. Thijsen (directeur Staatsbosbeheer)
 • mr. L.J. Verhulst (burgemeester gemeente Ede)
 • mr. H.E.M. Vrolijk (jurist)

Adviescommissie Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

 • prof. dr. Y.B. Kuiper (voorzitter en emeritus hoogleraar Historische antropologie, RU Groningen)
 • S. Klingen (bosdeskundige adviesbureau Klingen Bomen)
 • dr. ir. J. den Ouden (ass. prof. OW bosecologie en bosbeheer, WUR) 
 • ​prof. dr. ir. W.H. van der Putten (Hoofd Afdeling Terrestrische Ecologie Nederlands Instituut voor Ecologie en hoogleraar Functionele Biodiversiteit, WUR)
 • prof. dr. J.H.J. Schaminee (hoogleraar afdeling Natuurbeheer en plantenecologie, WUR)
 • N. Visser (coördinator Florawerkgroep) 
 • mevrouw N. de Vries (coördinator Faunawerkgroep)
 • prof. dr. ir. M.F. Wallis de Vries (professor ecologie en conservatie insecten, WUR, voorzitter Vlinderstichting)

Adviescommissie Recreatie

 • mevrouw A. M. Heemskerk-Teijema (directeur Delta Amsterdam)
 • H. Verheijden (directeur Verheijden Concepten)
 • M.C.B. Schonenberg (directeur Beurs van Berlage)
 • J. Mol (Chief Operations Officer Landal GreenParks)

Bestuur Stichting Hoge Veluwe Fonds

 • F.H. Schreve (voorzitter)
 • dr. S.R.A. van Eijck
 • mr. G.J. de Graaf 
 • mr. K.J. de Heus
 • drs. J.H. van Heyningen Nanninga
 • mevrouw D. de Kluis 
 • drs. P. van Mierlo RA
 • mr. M.M. van ’t Noordende
 • mevrouw M.J. Oudeman
 • S.E. baron van Voorst tot Voorst