Hoge Veluwe Bibliotheek

Onderzoeksrapporten en andere documentatie

De Hoge Veluwe Bibliotheek is een verzamelplaats van alle rapporten, onderzoeksverslagen en andere documentatie die te maken hebben met Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een gebied met een groot aantal bijzondere biotopen en zeldzame plant- en diersoorten. De grote rijkdom aan soorten moet worden bewaard en beschermd. De actieve manier van beheren die het Park daarbij toepast geniet internationaal aanzien. Dit beleid is gebaseerd op vakmanschap en ervaring, maar ook op informatie die afkomstig is van de talrijke wetenschappelijke onderzoeken die in het Park plaatsvinden. Die rapporten zijn uiteraard gewoon openbaar, want het Park deelt zijn kennis graag.

Beleidsplannen

Beleidsplan Park 2020-2025

Vrijwilligersbeleid Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Beleidsplannen Park 2015 – 2020


Staat der Nederlanden en NP De Hoge Veluwe (2006)

Rapportage

Klik hier voor de jaarverslagen en jaarrekeningen van het Park.

Wetenschappelijk

Ecologie

Hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen? Tandrot in de bodem.
Door: Huig Bergsma, Joost Vogels, Maaike Weijters, Roland Bobbink, André Jansen en Leontien Krul

Ecologische relaties tussen Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Vliegveld Deelen
Prof. J Sevink, ing. B. Boers, mw. dr. G. Sanders en dr. C. van de Bunt (2006)

Erfgoed

Biografieën Anton en Helene Kröller-Müller
Door Ariëtte Dekker en Eva Rovers

Wilderness - Between the Promise of Hell and Paradise: A Cultural-Historical Exploration of a Dutch National Park
Koen Arts, Anke Fischer and René van der Wal (2011)

Een middeleeuwse nederzetting in het Oud Reemsterzand
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Natuur

Paddenstoelenrapport 2005 - 2022
Nico en Marjo Dam, Florawerkgroep (2023)

Hoeveel wild kan een terrein verdragen?
Ouden, J. den en Jakob Leidekker (Vakblad Natuur Bos Landschap, 2018)

Steenmeeltoepassing ten behoeve van herstel biodiversiteit in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Joost Vogels, Evi Verbaarschot, Roos Loeb, Maaike Weijters, Roland Bobbink, Huig Bergsma, Miriam Scherpenisse, Peter Verbeek en Vincent de Jong (2020)

Ontwikkelingen van broedvogels in het Nationale Park De Hoge Veluwe
Henk Sierdsema en Rob Vogel (2020)

Hoeveel houtsnippen zitten in de winter op De Hoge Veluwe?
Adriaan Guldemond, Eefje den Belder en Faunwerkgroep Hoge Veluwe (2021)

Brief rapport "De wolf terug in Nederland"
De Hoge Veluwe (2022)

Bijlage brief rapport "De wolf terug in Nederland"
De Hoge Veluwe (2022)

Snapshot Hoge Veluwe

Comparing diel activity patterns of wildlife across latitudes and seasons: Time transformations using day length
Vazquez et al (Methods in Ecology and Evolution, 2019)

Veldnamenrapport 

Veldnamen per tijdlaag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Bijbehorende Veldnamenkaart

Economie

The White Bikes of the Hoge Veluwe National Park
Natali Villwock, Montana State University (2014)

Economic Benefits Generated by Protected Areas: the Case of the Hoge Veluwe Forest, the Netherlands
Lars Hein, The Resilience Alliance (2011)

Betekenis van Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum voor toerisme en economie van de regio
ZKAConsultants & Planners (2013)

Veluwe op de Balans (2009)
Indernationaal Onderwijs Breda

Visies en plannen

Waterlandschap Hoge Veluwe - Visie op de natte gebieden in Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Unie van Bosgroepen (2013)

Cultuurhistorische Visie

Totaalplan 2010-2025 'Investeren in ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit' 

Herinrichtingsplan tuin- en parkaanleg van Jachthuis Sint Hubertus
H + N + S Landschapsarchitecten i.s.m. Michael van Gessel (2009)

Rapport Economische en maatschappelijke bijdrage Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Hoge Veluwe Fonds