Fondsen en stichtingen

Draag bij aan bijzondere projecten

Het Nationale Park De Hoge Veluwe kan niet zonder financiële steun. De bijdragen van fondsen en stichtingen zorgen er mede voor dat wij dit unieke Park als 'groene schatkamer van Nederland' kunnen behouden en doorgeven aan volgende generaties.

Wat kan uw bijdrage betekenen?

Dankzij uw bijdrage kunnen we projecten realiseren op het gebied van biodiversiteit, educatie en bereikbaarheid. Zo planten we bijvoorbeeld klimaatrobuuste bossen en doen we veel wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het versterken van de biodiversiteit. Vanuit de thema's educatie en bereikbaarheid willen we onder meer het ondergrondse natuurmuseum Museonder en de Parkentrees vernieuwen.

Meer weten?

Ook een project steunen? Neem contact op met Margot Palmen om de mogelijkheden te bespreken (fondsenwerving@hogeveluwe.nl).

Met dank aan

Dankzij onderstaande fondsen kunnen wij projecten, zoals de vernieuwing van de Parkentree Otterlo, wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de klimaatrobuuste bossen en educatieve activiteiten, realiseren.

Prins Bernhard Cultuurfonds
BPD Cultuurfonds
Dr. C.J. Vaillantfonds
DS Smith Charitable Foundation
Stichting Goede Doelen
Stichting Orlanda Goban
Stichting Elise Mathilde Fonds
Cappellen Stichting
Fred Foundation
G.Ph. Verhagen Stichting
Dr. Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds
Van Leeuwen van Lignac Stichting (via Volkskracht)
H.J.E. van Beuningen vanuit het Elise Mathilde Fonds via het SBNL Natuurfonds