Moeflon

Een bijzonder schaap

De moeflon is het kleinste wilde schaap in Europa. Het is een haarschaap; in plaats van wol heeft de moeflon haar. Ze komen van oorsprong voor op de ruige, rotsige eilanden Sardinië en Corsica. Om de diversiteit aan dieren op De Hoge Veluwe te vergroten, voerde Anton Kröller in 1921 een groep moeflons in en zette ze uit in het Park. Aanvankelijk waren de dieren bedoeld voor het vergroten van de biodiversiteit en voor de jacht, maar al gauw bewezen zij hun diensten bij het open houden van de heidegebieden en bleken ze effectief in het bestrijden van de grove den. De moeflons voelden zich thuis, al honderd jaar weten ze zich op De Hoge Veluwe zelfstandig te handhaven. 

 

De moeflons doen wat de Hollandse schapen in vroeger tijden deden: ze eten het gras dat tussen de heideplanten groeit. Als ze dat niet zouden doen, zou de heide dichtgroeien met gras en later ook met bomen. Zo zou langzamerhand de karakteristieke afwisseling van het landschap van het Park verdwijnen.

De mannetjes (rammen) hebben grote, gedraaide hoorns, die langer en ronder worden naarmate ze ouder worden. Sommige vrouwtjes krijgen ook hoorns, maar die blijven veel kleiner. Moeflons houden hun hoorns altijd.

De dieren leven in grote kuddes. De populatie in het Park is verdeeld over twee deelpopulaties die, voor zover bekend, niet of slechts sporadisch bij elkaar komen. Een groep (ongeveer driekwart van de populatie) houdt zich vaak op in de buurt van het Bosje van Staf. De andere groep van rond de 45 stuks is vaker te zien in de buurt van de Eikenhoutbergen en Start. Er is ook nog een klein groepje van drie oude rammen die je kunt aantreffen in de buurt van de Schuilkelder en het standbeeld van Generaal de Wet op het Otterlose Zand.

Vereniging de Moeflon
De Vereniging De Moeflon is opgericht met als doel de instandhouding en verbetering van het welzijn van de moeflonpopulatie in Nederland en het behartigen van de belangen van degenen die zich bezighouden met het beheer van de moeflonpopulaties. De vereniging tracht dit doel te bereiken door een goed beheer, onder andere door het geven van advies, het verzorgen van publicaties, het verstrekken van informatie en voorlichting gericht op de leden en instanies die zich op enigerlei bezighouden met of raakvlakken hebben met moeflons en/of hun biotoop. 

De vereniging verleent diensten aan leden door het verstrekken van een nieuwsbrief en/of het faciliteren van een communicatieplatform, het geven van educatieve voorlichting en het bevorderen van samenwerking tot behoud en beheer van moeflonpopulaties met verwante organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De inkomsten bestaan uit lidmaatschap contributies, schenkingen en legaten. De vereniging beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
Vereniging de Moeflon

Accepteer de statistics-cookies om de video te kunnen bekijken.

Paartijd en jongen
In de paartijd, normaal in oktober maar de laatste jaren steeds vaker al in september, vechten de rammen om de ooien. Tijdens de soms heftige gevechten beuken ze met de hoorns tegen elkaar. De klap is vaak tot op grote afstand te horen. Dat de dieren aan de voorkant een verdikte schedel hebben is dus niet zonder reden. In tegenstelling tot de edelherten is er bij moeflons geen harem-vorming.

De jongen worden geboren in februari.

 

Gewicht mannetje:25-45 kg
Gewicht vrouwtje:20-40 kg
Lengte:120-130 cm
Schofthoogte:65-70 cm
Paartijd:medio sept. tot medio okt.
Draagtijd:ca. 20 weken
Aantal jongen:1-2
Naam volwassen mannetje:Ram
Naam volwassen vrouwtje:Ooi
Naam jong:Lam