Samenwerking Wijzonol en Het Nationale Park De Hoge Veluwe verlengd

Woensdag 31 januari 2024

Zwolle/Hoenderloo, 30 januari 2024 - Koninklijke Van Wijhe Verf, o.a. bekend van Wijzonol, is sinds 2019 als sponsor verbonden aan het Park. Dit jaar is deze samenwerking verlengd. Wijzonol en Het Nationale Park De Hoge Veluwe slaan de handen ineen om zich in te zetten voor een gezond bodemleven.

Klimaatrobuust bos

Samen met haar ketenpartners heeft Wijzonol de aanplant van drie hectare klimaatrobuust bos bij de ingang in Schaarsbergen mede mogelijk gemaakt. Het klimaatrobuuste bos, ook bekend als het Wijzonol bos, is een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit, dat hierdoor zo goed mogelijk in staat is om de ontwikkelingen van onder andere klimaatverandering op te vangen.

Zonder gezonde bodem geen gezond bos

In het kader van de verlengde samenwerking wordt een nieuw project gestart. Daarmee ondersteunt Wijzonol niet alleen de aanplant van bomen maar ook het daarmee gepaard gaande wetenschappelijk onderzoek naar de revitalisering van de bosbodem. Er worden bomen aangeplant, waarbij er wordt gekeken naar de gezondheid van boom in relatie met de gezondheid van de bodem, en welke bodemomstandigheden er optimaal zijn voor de groei van deze bomen. Door de uitkomsten van dit onderzoek te publiceren en te delen, wil het Park de huidige negatieve gevolgen van milieuveranderingen in Nederland en wereldwijd tegengaan met positieve bos- en biodiversiteitsontwikkelingen.

‘Ons sponsorship met Het Nationale Park De Hoge Veluwe geeft een enorme verdieping aan de relatie met onze klanten. Door het gezamenlijke doel ontstaat wederzijds enthousiasme. ‘Ons bos’ komt nog vaak ter sprake in gesprekken, waarbij we ook regelmatig een update geven over de groei en ontwikkeling van het bos. Ik verheug me dan ook op ons nieuwe project.’

Marlies van Wijhe, CEO Koninklijke Van Wijhe Verf

‘We zijn Koninklijke Van Wijhe Verf en haar ketenpartners enorm dankbaar voor hun bijdrage aan een duurzame toekomst voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het onderzoek naar de bodem is cruciaal voor het behoud van een gezond bos. Deze samenwerking inspireert en zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de overweldigende natuur in het Park.’

Seger van Voorst tot Voorst, Directeur-bestuurder Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Samen impact maken voor een groene toekomst

Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen de strategie van Van Wijhe Verf. Naast het bijdragen aan het project is het juist de uitdaging om relaties erbij te betrekken en samen impact te maken voor een groene toekomst. Relaties worden uitgenodigd om ook een boom te adopteren en hiermee deel te nemen aan het internationale onderzoek en partnerprogramma. Het eerder benoemde klimaat robuuste Wijzonol bos fungeert hierbij als nulmeting voor het onderzoek. De accountmanagers van Wijzonol, SolidLux en Ralston, onderdeel van Van Wijhe Verf, delen het verhaal en het belang van een circulair en vitaal bosecosysteem.

Over Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is de groene schatkamer van Nederland. Het is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het Park streeft een zo hoog mogelijke biodiversiteit na, alsmede een evenwicht tussen ecologie en economie. Het Park opereert zelfstandig en is in haar exploitatie grotendeels (circa 90%) onafhankelijk van subsidies.

Over Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf, waaronder de merken; Wijzonol, Ralston, SolidLux en Rebel Paints, produceert en levert decoratieve en beschermende verfproducten voor de professionele schilder, timmerfabrieken en de consument. Koninklijke Van Wijhe Verf is als eerste organisatie in de chemie uitgeroepen tot B-Corp. Duurzaamheid is een belangrijke pijler en met onderscheidende projecten wil Van Wijhe impact maken op een duurzame toekomst.