Klimaatbestendig bos geplant in NPDHV

Dinsdag 07 april 2020

 HOENDERLOO - Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen. Het Nationale Park De Hoge Veluwe zet daarom diverse beheermaatregelen in om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan. Onlangs is er in het Park een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant.

 

Grote gevolgen voor bosecosystemen
De klimaatverandering is ook op De Hoge Veluwe merkbaar en heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder raken voor aantastingen van schimmels en insecten. Dit heeft er op het Park al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren zijn dood gegaan. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, is niet uit te sluiten. 

Toekomstbestendig en veerkrachtig bos
Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het Park wél kan doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is om ontwikkelingen -zoals de klimaatverandering- op te vangen.

Verschillende boomsoorten voor hogere biodiversiteit
Binnen het raster van deze klimaatbestendige opstand zijn 10 boomsoorten aangeplant. Er is daarbij gekozen voor verschillende soorten, omdat variatie in het bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. De aangeplante soorten zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Deze soorten zijn beter bestand tegen warmte en droogte en bloeien op verschillende momenten, wat van belang is voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste soorten hebben goed verteerbaar blad, zodat er een rijke strooisel laag ontstaat. Een toename van organische stof in de bodem zorgt ook dat vocht beter wordt vastgehouden.

Het Nederlandse bos zal in de toekomst een ander aanzien krijgen dan nu nog het geval is. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.

Balans tussen ecologie en economie
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Het speelt een cruciale rol in het Nederlandse Natuurnetwerk en is een belangrijk onderdeel van het Europese Natura2000 netwerk. Dankzij het zorgvuldige en systematische beheer, heeft het Park een grote diversiteit aan biotopen, met vele beschermde en zeldzame soorten zoals de klokjesgentiaan, de boommarter en de heidezegge. Voor verschillende soorten is het Park de laatste plek in Nederland waar zij leven. Daarnaast wordt De Hoge Veluwe ieder jaar bezocht door ongeveer 600.000 betalende bezoekers, zonder dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit.

Bijdrage van Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. aan het klimaatbestendig bos
Bij Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. (Wijzonol) zit duurzaamheid in de genen. De Urgente milieu- en klimaatproblemen van dit moment vragen het bedrijf om te investeren in duurzame ontwikkelingen.

Koninklijke Van Wijhe Verf B.V. wil dan ook juist nu proberen bij te dragen aan een betere balans tussen mens, milieu en winst. Daarom dragen ze bij aan het behoud van Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor de komende generaties. Het in standhouden van dit mooie Nederlandse natuurgebied draagt bij aan een goede biodiversiteit in Nederland. Daarnaast ondersteunt de CO2 compensatie van de nieuw aangeplante bomen de ambitie van het bedrijf om de eigen CO2 uitstoot de komende jaren drastisch te verlagen.

Locatie
Het klimaatbestendig bos ligt vlakbij Ingang Schaarsbergen. Als u vanuit deze ingang naar het noorden rijdt over de autoweg (richting het centrum), staan het bos en het informatiebord aan de linkerzijde van de weg, nog voor u rechtsaf gaat richting de Kemperberg.