Het Nationale Park De Hoge Veluwe krijgt erkenning van Europees project Land Is For Ever voor succesvol natuurbeheer

Vrijdag 12 maart 2021

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe is door het Europese project Land Is For Ever aangewezen als voorbeeld van succesvol natuurbeheer ter behoud en bescherming van biodiversiteit. Land Is For Ever is een project dat draait om bescherming van biodiversiteit door landgoedeigenaren.

Aangezien zo’n 60% van het Europese oppervlak privaat eigendom is, kunnen Europese doelen voor natuurbehoud alleen gehaald worden als landgoedeigenaren betrokken zijn. De Hoge Veluwe deelt binnen het project haar kennis op dit gebied.

EU-biodiversiteitsstrategie
De EU heeft zichzelf ertoe verplicht het verlies aan biodiversiteit in de Europese Unie een halt toe te roepen. Om dit te kunnen uitvoeren is de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 aangenomen. Deze strategie helpt de biodiversiteit in Europa op weg naar herstel. Onder andere de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 vormen de rechtsgrondslag voor het Natura 2000-netwerk; het middelpunt van deze strategie en het Europese natuurbeschermingsnetwerk.

De Hoge Veluwe als goed voorbeeld van succesvol natuurbeheer
Het Nationale Park De Hoge Veluwe is binnen het project Land Is For Ever aangewezen als een goed voorbeeld van een particulier natuurgebied met succesvol natuurbeheer om biodiversiteit te beschermen en in stand te houden. Het Park is het grootste  aaneengesloten en actief beheerde, particuliere natuurgebied in Nederland en is grotendeels afhankelijk van zijn jaarlijks circa 600.000 betalende bezoekers. Binnen het Natura 2000-netwerk in Nederland is het Park bovendien een belangrijke bron van biodiversiteit. Natuurbehoud gaat hand in hand met een duurzaam economisch model, om natuurbescherming op lange termijn te garanderen. Samen met het in het Park gelegen Kröller-Müller Museum is het een unieke combinatie van natuur, cultuur en historie op vele manieren; Park en museum vormen samen een belangrijke motor voor de regionale economie.

Land Is For Ever
Een groot deel van het Europese landoppervlak is in particulier bezit. De doelen van de biodiversiteitsstrategie kunnen alleen behaald worden als private landgoedeigenaren betrokken zijn. Daarom is er behoefte aan een systeem waarbij landeigenaren en landbeheerders zich verenigen in instandhoudingsprogramma’s voor biodiversiteit. Veel van die instandhoudingsprogramma's zijn echter relatief nieuw of zelfs onbekend bij Europese particuliere landeigenaren en bestaan ​​in sommige gevallen zelfs niet in sommige nationale, regionale en Europese wetten en beleidsmaatregelen. Het algemene doel van Land is For Ever is om het gebruik van particuliere methoden voor natuurbehoud in de EU uit te breiden door middel van een dialoog met landeigenaren en hun vertegenwoordigers. Door deze instrumenten in sommige landen samen met landeigenaren te testen, wil het project aanbevelingen ontwikkelen voor nieuw en effectiever privaat landbehoudbeleid en suggesties doen voor hoe dat beleid de komende jaren kan worden uitgerold op zowel EU- als nationaal niveau.


Kijk hier het webinar ‘New tools and instruments for private land conservation in Europe’ van Land Is For Ever terug waarin Jakob Leidekker, hoofd Bedrijfsvoering van NPDHV, vertelt over het beheer van het Park (start rond 01.15.00). 

Lees hier meer over de EU-biodiversiteitsstrategie.

Bekijk hier de kaart met organisaties die door Land Is For Ever zijn aangemerkt als goede voorbeelden van natuurbeheer van gebieden in privé-eigendom.