Persberichten

Tentoonstelling Red De Moeflon in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Donderdag 09 juni 2022

Wie het nieuws volgt, weet dat sinds 2021 twee wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe leven die een heuse slachting onder het grofwild aanrichten. Vooral de moeflon moet het ontgelden. De moeflonpopulatie is inmiddels zo goed als gehalveerd (in maart 2021 was het aantal moeflons na de geboortegolf 339, waarvan 92 lammeren, in maart 2022 waren er nog slechts 171 moeflons na de geboortegolf, waarvan 13 lammeren). Reeën, herten en wilde zwijnen (zowel volwassen als jonge dieren) worden eveneens aangevallen en gedood of zwaar verwond.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe lanceert De Hoge Veluwe podcast

Dinsdag 26 april 2022

De Hoge Veluwe is jarig! Deze week is het 87 jaar geleden dat dit unieke nationale park werd gesticht. Dat heuglijke feit verdient een podcast.

Vierdelige podcastreeks
Cabaretier/schrijver Vincent Bijlo en Hein van Beek, schrijver/huismeester van Jachthuis Sint Hubertus, maken je in een vierdelige podcastreeks deelgenoot van het vele moois dat er op De Hoge Veluwe te beleven is. Dat doen ze samen met kundige gasten.

Nieuw centrumgebied De Hoge Veluwe feestelijk geopend door gedeputeerde Jan Markink

Vrijdag 08 april 2022

Het hart van Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft nieuw elan gekregen. Mede dankzij subsidie van provincie Gelderland heeft het Park kunnen investeren in het centrumgebied. Dit project is op vrijdag 8 april feestelijk afgesloten met een ceremoniële handeling door gedeputeerde Jan Markink.

De Hoge Veluwe geeft foto’s wolvenslachtoffers vrij

Dinsdag 22 maart 2022

Met de komst van de wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden wij geconfronteerd met ernstige dilemma’s betreffende faunabeheer, economische schade, habitat- en soortenbescherming en bezoekersverwachtingen. Hieronder zetten we uiteen waarom Het Nationale Park De Hoge Veluwe pleit voor gecontroleerd beheer van de wolf in heel Nederland én voor het weren van de wolf uit het Park zelf.

De Hoge Veluwe kraakt onderzoeksrapport ’De wolf terug in Nederland’

Woensdag 02 februari 2022

De overheid maakt beleid ten aanzien van wolven en zegt zich hierbij te baseren op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In het Interprovinciaal wolvenplan (IPO 2019) wordt het huidige beleid ten aanzien van de wolf beschreven. Met het voornemen om het huidige beleidsplan te herzien werd Wageningen Environmental Research gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen dat antwoord moest geven op 25 onderzoeksvragen die het toekomstige beleid zullen beïnvloeden. Deze factfinding study genaamd 'De wolf terug in Nederland' werd onlangs gepubliceerd.

Stuifzandherstel in de vorm van een 180 meter breed Hoge Veluwe landmark

Donderdag 27 januari 2022

De oppervlakte van het Europees beschermde actief stuifzandlandschap neemt al vele decennia drastisch af. Dit komt onder andere door toename van stikstofdepositie (vermesting). Het Nationale Park De Hoge Veluwe is door intensief en permanent beheer al vanaf het begin van deze eeuw bezig om dit zeldzame landschapstype te beschermen en behouden. Met het Hoge Veluwe logo in stuivend zand markeert het Park, met haar zogenaamde “vijfde gevel”, twintig jaar stuifzandherstel.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe verwelkomt de 500.000e bezoeker van het jaar op oudejaarsdag.

Vrijdag 31 december 2021

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2021 zijn doel behaald. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 500.000, een aantal dat op de laatste dag van het jaar werd gerealiseerd.