Gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe bekrachtigen samenwerking

Dinsdag 23 april 2019

De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan meer samenwerken. Zij zetten zich de komende jaren samen in om inwoners van Ede en (zakelijke) toeristen optimaal te laten genieten van het Park.

Wethouder Vreugdenhil van de gemeente Ede en directeur-bestuurder Van Voorst tot Voorst van Het Nationale Park De Hoge Veluwe zetten donderdag 18 april hun handtekening onder het convenant om de samenwerking te bekrachtigen.

 De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan een duurzame relatie aan om elkaars kracht en kennis beter te benutten. De samenwerking richt zich onder andere op promotie, onderlinge kennisdeling, het verbeteren van de bereikbaarheid van het Park, innovatie, ondernemerschap, natuur en biodiversiteit. Daarnaast spreken beide partijen uit om het beheer en onderhoud van de natuur beter af te stemmen.

Goud in handen
De ondertekening is een belangrijk markeerpunt in de relatie tussen de twee partijen. ‘Met het internationaal befaamde Nationale Park De Hoge Veluwe binnen onze gemeentegrenzen, hebben we goud in handen.’ aldus Willemien Vreugdenhil. ‘De vele bezoekers aan het Park uit binnen- en buitenland zijn van grote betekenis voor de regio. Zij besteden hun geld bij de middenstand, horeca en recreatieondernemers in onze gemeente, wat extra werkgelegenheid oplevert. Ook de leefbaarheid in het buitengebied wordt erdoor versterkt. Bovendien vinden we het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de waarde én de kwetsbaarheid van de prachtige natuur, waar het Park een grote bijdrage aan levert.’

Krachten bundelen
Ook het Park is blij met de samenwerking. ‘Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Jaarlijks komen 600.000 betalende bezoekers genieten van de combinatie van natuur, kunst en architectuur. Op dit moment bouwen we een nieuw ontvangstgebouw voor bezoekers, wat een extra impuls geeft aan de economische spin off voor de regio. Wij willen de krachten bundelen met de gemeente als het gaat om belangrijke aspecten zoals bereikbaarheid van het Park en de herinrichting van de entrees. Ruimtelijke ontwikkelingen op en rond het Park moeten we samen oppakken.’

Het convenant is opgesteld voor de periode van drie jaar. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van de samenwerking.