Zaag Je Eigen Kerstboom en help mee om de open landschappen te behouden

Zondag 10 september 2023

Door een te hoge stikstofdepositie wordt het stuifzand- en heidelandschap op De Hoge Veluwe steeds verder verdrongen door grove dennen. Met de jaarlijkse dennenboomactie ‘Zaag Je Eigen Kerstboom’ helpt u mee aan het beheer van de natuur in het Park en het behoud van de open landschappen in het bijzonder.

Het open stuifzandlandschap is de afgelopen eeuw in oppervlak afgenomen. In gebieden met hoge stikstofdepositie is bovendien de kwaliteit en biodiversiteit afgenomen en groeit het stuifzand en heidelandschap sneller dicht. De gevolgen van de te hoge stikstofdepositie op de natuur zijn op De Hoge Veluwe goed te merken. Plant- en boomsoorten die van stikstof houden, zoals de grove den, groeien tegenwoordig zichtbaar sneller dan voorheen. Hierdoor groeien de open stuifzandlandschappen op De Hoge Veluwe in hoog tempo dicht met opkomende grove dennen.

Dit heeft gevolgen voor ons beheer; er moet vaker teruggekeerd worden naar dezelfde plek om te kappen en plaggen. Onze actieve groep vrijwilligers, de ‘Dennenscheerders’, helpt daarbij, maar kan de snellere groei van grove dennen niet bijbenen. Het risico is dat er steeds meer open (stuifzand)gebied verbost.

Het belang van stuifzand en open vlaktes

Bij het nastreven van een hoge biodiversiteit spelen open vlaktes een belangrijke rol. Op de open zandvlaktes is de biodiversiteit hoger dan in een dennenbos. Er komen bijvoorbeeld enkele zeldzame korstmossen voor in het stuifzandgebied. En juist de afwisseling in landschappen werkt op De Hoge Veluwe zeer goed om een hoge biodiversiteit te behouden. Het is dus van belang dat de open landschappen in stand worden gehouden.

Op De Hoge Veluwe hebben we verschillende stuifzandgebieden, waar onder het Otterlose Zand, die zijn aangewezen als Natura2000-gebieden. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Al sinds de jaren negentig wordt geprobeerd om het stuifzandoppervlak te vergroten en de kwaliteit te verbeteren.

'Zaag Je Eigen Kerstboom' en draag bij aan het behouden van het stuifzandlandschap

Een grove dennenboom uitkiezen en afzagen is niet alleen een leuk gezinsuitje, maar is ook goed voor de biodiversiteit in Nederland. Onze unieke landschappen (waaronder stuifzand) blijven zo behouden. Komt u ook een grove den omzagen?

Activiteit 'Zaag Je Eigen Kerstboom'