Aanpassing aantal classificaties

Woensdag 28 november 2018

Snapshot Hoge Veluwe heeft inmiddels een indrukwekkende hoeveelheid informatie opgeleverd, dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers. Zó veel dat we nu hebben kunnen analyseren bij hoeveel classificaties de waarneming ‘stabiel’ wordt.

Met stabiel wordt bedoeld dat extra classificaties de uitkomst – de zogenaamde ‘wisdom of the crowd’ – eigenlijk niet meer veranderen. Uit die analyses blijkt dat we met ongeveer de helft van het aantal waarnemingen een voldoende stabiele uitkomst krijgen.

Dat is goed nieuws, want dit betekent dat we met dezelfde inzet van vrijwilligers twee keer zoveel fotoreeksen kunnen verwerken. En dat is geen luxe, omdat we een enorm stuwmeer aan foto’s hebben, opgespaard gedurende meerdere jaren. Het gaat nog wel even duren voor dit leeg is. Ondertussen komen maandelijks nieuwe reeksen binnen, want de camera’s fotograferen gestaag door. Niemand weet nog welke schatten en bijzondere gebeurtenissen er in dit materiaal verborgen zitten.

De komende tijd gaan we ook oudere foto’s op Snapshot zetten. We gaan de waarnemingen gebruiken om te onderzoeken hoe de verdeling van de dieren over de verschillende habitats door de jaren heen verandert. We zijn vooral geïnteresseerd in het verschil tussen de periode vóór 2016, toen je buiten de rustgebieden nog overal door het terrein mocht struinen, en de periode na 1 januari 2016, toen dit niet meer mocht. Zo leren we meer over de effecten van recreatie op het gedrag van wilde dieren.