Droog heischraal grasland

ontdek meer

Droog heischraal grasland is laagblijvend, al of niet met een vrij open, pollige structuur, gelegen op zonnige of halfbeschaduwde zandgronden.

Dit heischraal grasland is minder voedsel- en humusarm en heeft een dichtere vegetatiestructuur dan de zandverstuiving en kan door successie hieruit ontstaan. Een mooi voorbeeld van een droog heischraal grasland is het Braamsveld. Hier komen de zeldzame soorten kleine schorseneer en heidezegge voor. Kleine schorseneer is in Nederland een uiterst zeldzaam kruid. Belangrijke toetssoorten zijn onder andere de duin- en grote parelmoervlinder, de zandhagedis, de kleine en bruine vuurvlinder en het heideblauwtje.