Beenbreek

ontdek meer

Beenbreek is een zeldzame plantensoort van natte, zure en voedselarme gronden in heide- en veengebieden.

De soort staat net als de klokjesgentiaan op de Rode Lijst in Nederland, maar komt in het Park nog veelvuldig voor. Vooral in de omgeving van de IJzeren Man is een grote populatie beenbreek te vinden. De beenbreek hoort tot de lelieachtigen. Het is een 10 tot 30 cm grote overblijvende plant met heldergele bloemen. Het doorgaans massale voorkomen maakt de soort in de bloeitijd (juni-augustus) onmiskenbaar. Ook in het najaar geldt dat vanwege de opvallende oranjerode doosvruchten.

Lange tijd dacht men dat beenbreek botbreuken bij met name schapen veroorzaakte. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de plant uitsluitend groeit op zure bodems waar niet of nauwelijks kalk in zit, terwijl kalk nodig is voor een stevig skelet. Ook groeit beenbreek op vochtige bodems waarin vee gemakkelijk wegzakt.