Blauwe kiekendieven overnachten graag in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Dinsdag 26 maart 2024

De afgelopen periode vonden er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe meerdere blauwe kiekendieventellingen plaats. Per telling werden gemiddeld zo'n 25 kiekendieven gezien, die in het Park kwamen overnachten. Dat maakt het Park de grootste binnenlandse slaapplaats van deze vogel.

De blauwe kiekendief is een beschermde inheemse vogelsoort, die in Nederland nog maar weinig voorkomt. Geschat wordt dat er in ons land nog ongeveer 400 blauwe kiekendieven overwinteren en dat er slechts enkele broedpaartjes zijn.

Open landschap
Van blauwe kiekendieven is bekend dat ze overnachten op open plekken. Op die manier hebben ze overzicht en kunnen ze de omgeving goed in de gaten houden. De open landschappen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, waaronder het Deelense Veld en het Oud-Reemsterveld, zijn bij uitstek geschikt voor blauwe kiekendieven om te overnachten. Kiekendieven uit de wijde omgeving komen dan ook op het Park slapen. Een vergelijking met tellingen uit andere Nederlandse gebieden maakt duidelijk dat het Park de grootste binnenlandse slaapplaats van kiekendieven is. De meeste kiekendieven vertrekken eind maart richting hun broedgebieden in Noord- en Oost-Europa.

Beheer van open landschappen
De open landschappen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn van grote ecologische waarde. Het zijn Natura 2000 gebieden: beschermde Europese landschappen, waar uitermate kwetsbare soorten voorkomen. Om deze soorten te beschermen, is het van belang de landschappen open te houden. Het Park voert hier actief beheer voor uit. Voorheen gebeurde dat met hulp van moeflons, die de gebieden integraal begraasden. Sinds de komst van de wolf is bijna de hele populatie moeflons uitgeroeid. De ongeveer 35 dieren die nog over zijn, staan in een raster. Zij zijn op die manier beschermd tegen de wolf, maar van integrale begrazing is geen sprake meer.