Meer Bomen Nu oogst zaailingen van de berk in het Park

Vrijdag 08 maart 2024

Op 30 januari zijn er vanuit de landelijke actie van Meer Bomen Nu ruim 1500 zaailingen van berken geoogst op het Deelense Veld. Vrijwilligers van Meer Bomen Nu graven overdadige en ongewenste zaailingen uit op verschillende plekken in Nederland. Deze worden vervolgens weggegeven aan grondeigenaren zoals boeren, burgers en overheden die de planten een tweede leven gunnen. Meer Bomen Nu heeft als doel om Nederland op deze manier te vergroenen. In 2024 werd de landelijke oogstdag van Meer Bomen Nu voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar steunde Pokon het initiatief zowel financieel als door vrijwilligers te leveren die meehielpen met het oogsten van de berken in het Park.

Weidse landschap van het Deelense Veld behouden

Het Deelense Veld vormt een uniek open landschap bestaande uit vennen, heide en heischraal grasland met een bijbehorende unieke biodiversiteit vol zeldzame en kwetsbare soorten. Om het open landschap van het Deelense Veld te behouden worden er verschillende beheermaatregelen toegepast. Zo wordt er gebrand en gemaaid om het pijpenstrootje uit te putten en de heide een kans te geven.

Rondom het Deelense Veld liggen uitgestrekte bossen met eik, berk en grove den. Het lichte zaad van pionierssoorten als berk en den verspreidt zich door de wind en daalt neer in het open landschap. Als we niks doen verandert dit open landschap in enkele decennia in bos, wat een negatief effect zou hebben op de biodiversiteit. Daarom halen we berken weg en bestrijden we de grove den door deze uit te trekken, af te zagen of te knippen of met behulp van een bosmaaier dicht bij de grond af te maaien. De actie van Meer Bomen Nu sluit perfect aan bij deze beheermaatregelen met als voordeel dat de hier verwijderde bomen elders alsnog de kans krijgen om CO2 vast te leggen voor langere periodes: een win-winsituatie voor de biodiversiteit en het klimaat.