Stagiaires monitoren de invloed van steenmeel op de bosvraat in het Park

Donderdag 02 november 2023

In september zijn zes studenten gestart met hun stage in het Park: één mbo-student, drie hbo-studenten en twee universitaire studenten. Alle zes de studenten werken mee aan het bosvraatmonitoringsproject in het Park. Binnen dit langlopende onderzoek, dat al in 2012 is gestart, wordt onderzocht wat de effecten van wildvraat zijn op de ontwikkeling van het bos en dan met name de ontwikkeling van verjonging van loofbomen. Vier van de zes studenten monitoren de wildvraat in het Park en het effect van steenmeel hierop. In dit artikel vertellen twee studenten Nienke Gros en Thijs Westera meer over hun stage in het Park.

Wat monitoren jullie in het Park?

We monitoren het effect van steenmeel op de vegetatie in relatie met de vraat van edelherten en reeën. Dit doen we met vier studenten in totaal. Het effect van steenmeel brengen we in kaart door de vegetatie te monitoren. Hierbij kijken we naar de soorten, de soortensamenstelling, de hoogte, de lengte en de topvraat. We kijken bij het monitoren niet alleen naar de loofbomen, maar ook naar de struikgewassen, kruidgewassen en de mossen. We meten alles op van bomen onder de vijf meter en tot alles daaronder. We meten bij bomen de dbh (dikte, breedte en hoogte) op een borsthoogte van 130 centimeter. In totaal worden er 24 locaties gemonitord dit jaar. Elke locatie heeft een camera plot, controle plot en een exclosure plot. Alle data voeren we door via Excel. Deze data wordt daarna ingevoerd door de PhD-kandidaat Sylvana Harmsen voor het langdurige onderzoek naar de effecten van steenmeel op de bosvraat in het Park.

Welk onderzoek doe je vanuit school?

Nienke: Ik ben nu bezig met mijn meewerkstage. Hierbij wil ik met name ervaring in het veld op doen en mijn soortenkennis vergroten. Daarnaast zal ik een analyse doen en hiervoor een rapport opleveren. Het onderwerp zal nog later in de stage blijken. Thijs: Ik ben nu bezig met mijn meewerkstage, hiervoor zal ik ook een beroepsproduct opleveren vanuit de stage en een portfolio.

Welke studie volg je en hoe lang loop je stage in het Park?

Nienke: Ik volg de opleiding Bos en natuurbeheer aan de Wur, ik ben nu een vierdejaars bachelor student. Sinds 4 september loop ik stage en deze loopt tot begin december. Thijs: Ik volg de opleiding Bos en natuurbeheer aan de Hall van Larenstein, ik zit in het vierde jaar en die bestaat uit een meewerkstage en afstuderen. Op 4 september ben ik gestart met de stage en eind januari rond ik de stage af.