Waarom planten we bomen aan in het Park?

Donderdag 04 mei 2023

Voor een gezond, gevarieerd en biodivers bos, is het belangrijk dat de verschillende boomsoorten zich verjongen. Ook is het belangrijk dat de verjonging volwassen kan worden, want alleen op die manier kan het bos zich voor de lange termijn in stand houden.

Bosverjonging

Bosverjonging is het ontstaan van een nieuwe bosgeneratie, nadat de vorige verdwenen is. In het beheer van het Park ligt de nadruk hierbij vooral op het helpen van de verjonging van de loofbomen. Bosverjonging kan op twee verschillende manieren ontstaan; door natuurlijke verjonging of door het aanplanten van jonge bomen. Bij natuurlijke verjonging verjongen alleen de boomsoorten die al aanwezig zijn zich. Binnen het Park merken we dat vooral de jonge loofbomen een enorme lekkernij zijn voor het aanwezige wild, waardoor deze jonge boompjes nauwelijks de kans krijgen om volwassen te worden. Om de jonge aanplant te beschermen plaatsen we daarom op verschillende plekken rasters in de bossen. Naast de natuurlijke verjonging die plaatsvindt, planten we zelf ook bomen aan. Dit doen we omdat we op die manier loofboomsoorten die niet meer in het bos aanwezig zijn -of soorten die een belangrijke bijdrage kunnen hebben aan het bosecosysteem- actief kunnen inbrengen. Met het aanplanten van bomen willen we namelijk niet alleen de diversiteit bevorderen, maar tegelijkertijd ook de bodem herstellen. Dit doen we door voornamelijk loofbomen met rijkstrooisel aan te planten en door te kiezen voor bomen die zoveel als mogelijk toekomstbestendig zijn. 

Wat zijn rijkstrooiselsoorten?

Rijkstrooiselsoorten zijn bomen die goed verteerbaar strooisel (bladeren) loslaten. Dit strooisel is goed voor de bodem en kan daarmee bijdragen aan een gezondere bosbodem. Rijkstrooiselsoorten zijn bijvoorbeeld de boomhazelaar, elsbes en de veldesdoorn.

Waar kijken we naar bij de keuze voor de loofboomsoorten die we aanplanten?

Bij de keuze voor de boomsoorten kijken we niet alleen naar de eigenschappen van de boomsoort, maar is het vooral van groot belang dat de juiste boomsoort op de juiste plek wordt geplant. Een boomsoort die een voedselrijke groeiplaats nodig heeft zal in het Park niet goed groeien, want het Park ligt op relatief arme zandgrond. Het is dus van belang om boomsoorten te kiezen die het ook goed doen op armere grond. Naast de keuze voor de boomsoort hebben we ook aandacht voor de kwaliteit van het plantsoen; de jonge boompjes die aangeplant worden.

Autochtoon inheems

Op sommige plekken in het Park kiezen we voor autochtoon inheemse soorten. Inheemse plantensoorten zijn alle plantensoorten die van oorsprong in het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort voorkomen, autochtoon geeft aan dat het gaat om soorten die zichzelf al meer dan 100 jaar zelfstandig in stand hebben gehouden in een bepaald gebied.

Klimaatbestendige soorten

Op andere plekken in het Park kiezen we ook wel voor soorten die in de landen om ons heen voorkomen, zoals bijvoorbeeld de boomhazelaar en de elsbes. Deze soorten hebben beide rijk strooisel én lijken hoopvol als klimaatbestendige soort. Bij de inheemse soorten kiezen we bijvoorbeeld voor de berk, hazelaar, boswilg en de veldesdoorn. Deze boomsoorten zijn allemaal rijkstrooiselsoorten en zijn daarop geselecteerd. We planten deze bomen aan om de bossen en de bodem vitaler te maken. Ook hebben we veel aandacht voor bloeiende en vruchtdragende soorten, zodat insecten en vogels hiervan kunnen profiteren.

Goede groei-eigenschappen

Aanvullend kunnen we ook kiezen voor plantsoen dat gekweekt en geselecteerd is op goede groei-eigenschappen. Ondanks dat het Park geen houtdoelstellingen heeft, komt er bij actief bosbeheer altijd hout vrij. Het liefst willen we dat het hout wat vrij komt uit het Park zo hoogwaardig mogelijk toegepast kan worden, bijvoorbeeld voor het maken van meubels. De nieuwe aanplant geeft nu een boost aan het ecosysteem, maar als over vele jaren door beheersmaatregelen enkele van deze bomen geveld worden (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien), is het geweldig als het vrijkomende hout nog een hoogwaardig tweede leven kan krijgen.

Goed bosbeheer is vooral vooruit denken over de lange termijn, om ervoor te zorgen dat alle bosfuncties behouden blijven. Het in stand houden van de biodiversiteit staat hierbij binnen het Park op nummer één, maar als ons actieve beheer uiteindelijk ook een mooi product op kan leveren, is dat van extra meerwaarde.