Waarom branden we heide in het Park?

Woensdag 01 februari 2023

In februari branden wij een gedeelte van de droge heide als onderdeel van het beheer. Het branden van de heide is één van de beheersmaatregelen die uitgevoerd wordt bij heidegebied. Het is een effectieve manier van beheer om diversiteit in de heidevelden te behouden. Structuurrijke heidevelden met zowel oude als nieuwe heide en andere kruiden, zorgen voor hogere biodiversiteit. Een gevarieerde heide is goed voor veel verschillende soorten, zoals de veldleeuwerik en andere soorten, waaronder insecten en amfibieën. Zonder heidebeheer zouden de heidevelden vergrassen of zou er eentonige heide ontstaan. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit.

Februari is de beste maand op heide te branden, aangezien er verschillende weersomstandigheden hiervoor mee moeten werken. Het moet vriezen, zodat de insecten en amfibieën diep in de grond zitten. Daarnaast mag het niet te hard waaien, bij voorkeur is het windstil, ook mag er geen sneeuw liggen en mag het niet te nat zijn. Voor we kunnen gaan branden bereiden wij diverse dingen voor. Zo wordt er contact gelegd met de brandweer, zodat wij een ontheffing krijgen om te mogen branden die dag. Daarnaast gaan we met een trekker en een klepelbak stukjes voormaaien van een halve hectare. Hier wordt een grasstrook omheen weggemaaid, zodat wanneer de heide aangestoken wordt dit niet uitbreidt. Het brandbare gedeelte daarbinnen branden we tegen de wind in op. Hierdoor brandt het langzaam af. Dit is belangrijk voor de veiligheid, maar ook dat het goed afbrand. Na het branden wordt er goed gecontroleerd of alles goed uitgebrand is. Na het branden kom er veel jonge heide op.