Erfgoed in het Park

Woensdag 01 februari 2023

Van 18 februari tot en met 5 maart organiseert Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor het eerst de Hoge Veluwe Erfgoed Weken. Alle activiteiten in het Park staan dan in het teken van cultuurhistorie, het cultureel erfgoed, het erfgoedbeleid, de collectie en de historische verhalen van het Park.

Erfgoed

Cultureel erfgoed is een breed begrip. Het kan bestaan uit voorwerpen in musea, landschappen, archieven, archeologische vondsten of monumenten. Deze zijn door vorige generaties gebouwd of gemaakt en hebben nu een monumentale of museale waarde. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is in 1935 opgericht om het landgoed van het echtpaar Anton Kröller en Helene Kröller-Müller te behouden. Het ‘erfgoed’ van het Park, omvat daarmee vooral het 20e eeuwse landgoed van het echtpaar Kröller-Müller, met Jachthuis Sint Hubertus en andere gebouwen en kunstwerken, veelal aangewezen als monument.

Het erfgoedbeleid

In de Cultuurhistorische Visie (2010) van het Park is het erfgoedbeleid op een vernieuwende manier uitgewerkt, op basis van een gebiedsgerichte benadering. Wat het Park bijzonder en uniek maakt, is het landgoed van het echtpaar Kröller-Müller, waarin natuur, kunst en architectuur verenigd zijn. De Kröllers hebben hun landgoed vervlochten met de (oud-)Veluwse landschappen. Een deel van de voormalige woeste gronden binnen de Parkgrenzen was tientallen of zelfs honderden jaren geleden al ontgonnen als landgoed, andere delen van het Park bestaan uit stuifzand, heide of heel oud eikenbos. Het echtpaar heeft deze verschillende landschapstypen benut als decor. Het erfgoedbeleid is erop gericht om de identiteit van die verschillende landschappen te behouden en te versterken.

De ‘collectie’ van het Park

Op dit moment wordt een update van de Cultuurhistorische Visie gedrukt. Nieuw daarin is dat het Park het erfgoed als een museale collectie waardeert. Het erfgoed uit de periode van het echtpaar Kröller-Müller is heeft de prioriteit en vormt de ‘permanente tentoonstelling’. Die collectie bevat alle creaties van het echtpaar, zoals buitenplaats Sint Hubertus, verschillende gebouwen en kunstwerken in het Park. Maar ook het (oud-)Veluwse landschap van begin 1900, dat ze benut hebben als decor voor het ensceneren van die kunstwerken en gebouwen, of hebben ingericht als leefgebied voor het wild, maakt deel uit van de collectie van het Park.

Historische verhalen en activiteiten tijdens de Erfgoed Weken

Bij alle historische verhalen die het Park vertelt, ligt het accent op het verhaal van het echtpaar Anton Kröller en Helene Kröller-Müller. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld meer over hen te weten komen tijdens rondleidingen in Jachthuis Sint Hubertus. Tijdens de erfgoedweken zijn er diverse excursies, waaronder bijvoorbeeld de Droom van Helene, waarbij bezoekers meer leren over de beweegredenen van Helene Kröller-Müller. Bovendien wordt er tijdens deze wandeling een exclusief bezoekje gebracht aan de graven van het echtpaar. Voor geïnteresseerden van WOII erfgoed is het tijdens de erfgoedweken ook mogelijk om meer te leren over dit deel van de geschiedenis van het Park. Een gids neemt u mee om in het veld sporen van Fliegerhorst Deelen te leren zien in het Parklandschap. Dan zult u ervaren dat deze (veelal ondergrondse) sporen uit die periode vooral in de vegetatie terug te vinden zijn.  

In maart 2023 komt de het Landschappenboek Hoge Veluwe uit. Deze gids bevat een beschrijving van alle landschapstypen in het Park. Een interessant boek voor iedereen die in de historische ontwikkeling, het beheer en bijzondere flora en fauna van de verschillende landschappen in het Park geïnteresseerd is.

Voor meer informatie over de Erfgoedweken kunt u kijken op hogeveluwe.nl/erfgoedweken.