Aanplanten van rijk strooiselsoorten

Dinsdag 03 januari 2023

In het Park worden er bijna 50.000 bomen aangeplant. De bomen die aangeplant worden zijn onder andere: de berk, wintereik, ratelpopulier, boswilg, hazelaar, veldesdoorn, boomhazelaar en elsbes. De bomen worden aangeplant op dertien verschillende locaties, waarvan het merendeel in omgeving Hoenderloo.

Deze aanplant wordt gedaan in het kader van de subsidie versneld natuurherstel. Het doel van deze subsidie is revitalisering van de bossen op locaties waar de bossen wat hol staan. Hier moeten meer bomen komen ter vulling van het bos en op plekken waar de fijnspar is afgestorven. Om de bomen een zo goed mogelijke kans te geven wordt er op sommige locaties steenmeel toegevoegd. Aangezien de toevoeging van steenmeel nog experimenteel is, voegen we dit zorgvuldig toe en monitoren we de ontwikkeling rondom steenmeel.

Bescherming tegen vraatschade door wild

De aangeplante bomen moeten we beschermen tegen vraatschade van wild, hiervoor plaatsen we een groot raster of we plaatsen individuele rasterkokers om de bomen heen. De grote rasters worden door het bos zelf aangevuld met natuurlijke verjonging. Op de plaatsen waar de bomen geplaatst zijn met individuele rasterkokers komt minder natuurlijke verjonging voor, doordat er om de kokers heen wel gegeten wordt door wild. De bomen worden in een raster geplaatst tot de bomen boven de vraatgrens gegroeid zijn, daarna kan het raster verwijderd worden.