Spinnen in het Park

Donderdag 03 november 2022

Vrijwilligers van De Hoge Veluwe fauna werkgroep doen inventarisaties in het Park. Dit keer hebben we Rob Versteeg een vrijwilliger van de faunawerkgroep geïnterviewd. Rob Versteeg monitort verschillende fauna in het Park, waaronder de spinnen in het Park. In dit interview vertelt hij hoe spinnen gemonitord worden en of het herfstseizoen het spinnenseizoen is.

Veel mensen denken dat de herfst het spinnenseizoen is, maar het is met name dat spinnen dan meer opvallen. Spinnenwebben vallen dan ook meer op door de dauw. Er zijn er een aantal spinnen die opvallend zijn en veel gezien worden in de herfst. In het najaar zijn er andere soorten te vinden dan in het voorjaar.

Hoeveel spinnen zijn er in het Park?

Het aantal spinnen in het Park is niet te tellen, er komen wellicht wel een paar miljard spinnen voor in het Park. Waar wel naar gekeken kan worden is welke spinnen bijvoorbeeld in een bepaald leefgebied voorkomen. Dit jaar heeft Rob Versteeg al 180 spinnensoorten gezien in het Park, in Nederland staan er 677 spinnensoorten genoteerd.

Waarom worden er spinnen geïnventariseerd in het Park?

In het Park worden fauna en flora geïnventariseerd, hiermee krijgen wij een beeld van de biodiversiteit en de aanwezige soorten in het Park. Daarnaast kunnen wij met deze data inzicht krijgen in veranderingen bij de soorten fauna en flora in het Park. Of bij veranderingen in een microhabitat.

Inventarisatie van Spinnen

Bij de inventarisaties wordt er op verschillende manieren naar spinnen gezocht. De spinnen worden meestal gezocht met hulpmiddel zoals een sleepnet, klopnet of strooiselzeef. Een sleepnet is een soort schepnet dat door de begroeiing gehaald wordt. Het klopnet heeft wat weg van een paraplu, deze wordt onder de begroeiing gehouden en vervolgens wordt er op geklopt. De strooiselzeef wordt gebruikt om bladstrooisel op de grond te zeven. Veel spinnen houden zich tijdelijk of permanent op in deze strooisellaag. Wat er overblijft na het zeven wordt uitgestrooid op een wit ‘laken’. De kleinere bodemfauna kan hierbij makkelijk verzameld worden en nader bekeken worden. Met deze hulpmiddelen kunnen spinnen in verschillende leefgebieden gevonden worden. Daarnaast zijn er ook zichtwaarnemingen, maar aangezien veel spinnen zeer klein zijn, kunnen hier slechts enkele spinnensoorten mee gevonden worden.

80% van de spinnen kunnen niet op uiterlijk gedetermineerd worden, dit moet onder een microscoop. Veelal worden hierbij de genitaliën van de spin bekeken, deze zijn soort specifiek, hiermee kunnen spinnensoorten geïdentificeerd worden. Bij verwante spinnensoorten lijken de genitaliën ook op elkaar.

Bijzondere waarnemingen in het Park

Een bijzondere waarneming in het Park was de stompe krabspin, deze inheemse spinnensoort is zeer zeldzaam. Deze spin komen mensen niet snel tegen. Een andere zeldzame maar meer bekende spinnensoort in het Park, is de lentevuurspin. De mannetjespinnen hebben een opvallende rode kleur, waardoor deze sneller gespot worden.

Tenslotte is ook de gewone mijnspin een interessante spin die in het Park voorkomt. Deze spinnensoort valt onder de vogelspinnen. In het voorjaar is er een redelijke kans dat de jonkies van deze spin te vinden zijn in een heidestruik. Het spinsel waarop de jongen zitten heeft een blauw-witte kleur. De jonkies zijn klein, maar de moeder kan heel groot worden en tot wel 8 jaar oud worden. De moeder leeft onder de grond, waar ze een soort buis gesponnen heeft. De spin zit verborgen op een plek waar ook insecten kunnen komen zoals kevers. Deze spin heeft grote kaken en grijpt het insect en trekt deze de buis in.

Goede plekken om spinnen te spotten in het Park

Veel spinnen zijn lastiger te vinden omdat deze geen web maken, zoals wolfspinnen. Ook zijn er spinnen die ‘s nachts actief zijn. Wel zijn wandelpaden erg geschikt om spinnen te spotten, hier ziet u spinnen sneller lopen dan in de begroeiing. Ook in de heideplanten zitten veel spinnen.

Zijn er manieren om van een spinnen angst af te komen?

Er zijn dingen die wellicht kunnen helpen om van de angst voor spinnen af te komen. Op Facebook is er een facebookgroep, deze heet Spinnen van de lage landen. Hier kunnen mensen die fan zijn van spinnen foto’s op plaatsen, maar ook mensen die bang zijn kunnen zich hier op abonneren. Op deze pagina komt er veel schoonheid van spinnen voorbij, het kan zijn dat mensen hierdoor toch een beetje de angst kwijtraken. Of foto’s van springspinnetjes bekijken, deze kunnen er schattig uitzien.

 

Foto: mijnspin. Foto door Tijmen Majoor

Foto: lentevuurspin. Foto door Roy Strijker