Pleegakkers voor het oogsten van zaden van zeldzame akkerkruiden

Donderdag 07 juli 2022

In het Park zijn er vier pleegakkers die gebruikt worden om zeldzame akkerkruiden in te zaaien en de zaden hiervan te oogsten. De zaden van de pleegakkers gaan naar een zaadbank van provincie Gelderland, zodat deze zeldzame akkerkruiden van Nederlandse oorsprong blijven bestaan. Er zijn veel akkerkruiden in Nederland die op de rode lijst van de bedreigde soorten staan. Om ervoor te zorgen dat deze zeldzame akkerkruiden blijven bestaan, is er een plan gemaakt met de provincie Gelderland om bij TBO’s ( Terrein Beherende Organisaties) akkers te beheren en de zeldzame akkerkruiden te zaaien en te oogsten.

Belang van pleegakkers
Met de pleegakkers worden er zeldzame zaden verzameld uit deze streek, die vervolgens op andere plekken weer gezaaid kunnen worden. Hiermee kunnen bedreigde soorten weer verspreid worden, zodat deze blijven bestaan. De akkerkruiden vergroten de biodiversiteit en dragen bij aan het aantrekken en behouden van insecten. Ook vogels profiteren van een hoge biodiversiteit, aangezien er meer en diverser voedsel aanwezig is.

Rode lijst soorten
Vorig jaar zijn er bij controle 11 rode lijst soorten gevonden op de pleegakkers. De soorten die vorig jaar gevonden werden op de akkers waren: korensla, viltkruid, dreps, echte korenbloem, echte kamille, slofhak, valse kamille, zilverhaver, kleine leeuwenbek, akkerogentroost en smal streepzaad. Dit jaar doet de rode lijst soort akkerogentroost het zeer goed op de akkers.