De boswachter gaat weer naar school

Donderdag 13 oktober 2011

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe verloot onder vijf middelbare scholen uit de gemeenten Ede, Arnhem en Apeldoorn een gastles van boswachter Henk Ruseler. Deze gastles van één uur staat in het teken van het belang van (particuliere) natuurbescherming.

 

De gastles van de boswachter laat leerlingen van het Voortgezet Onderwijs de noodzaak en waarde zien van natuurbescherming. “Veel jongeren vinden het heel normaal dat de natuur beschermd wordt”, zegt boswachter Ruseler. “Om er nog maar over te zwijgen dat velen niet eens weten hoeveel geld ermee gemoeid is”, aldus de boswachter. Dat moet veranderen. Tijdens de gastles vertelt de boswachter hoe Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe vrijwel zonder overheidssubsidies een natuurgebied van ruim 5.400 ha beheert. Ook zal de boswachter de leerlingen het resultaat van natuurbeheer in het Park laten zien. Maar, er wordt ook stilgestaan bij de vraag wat de leerlingen zelf kunnen doen om de natuur te beschermen.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft met ingang van dit schooljaar een compleet nieuw educatief programma opgezet. In dit programma zijn diverse activiteiten opgenomen die speciaal bedoeld zijn voor het Voortgezet Onderwijs. Om leerlingen en docenten op een bijzondere manier kennis te laten maken met het Park, is besloten vijf gratis gastlessen van boswachter Henk Ruseler te verloten. De gastlessen vinden op de school zelf plaats. Middelbare scholen die één van de gastlessen willen winnen, kunnen zich hier per e-mail voor aanmelden (daalen@hogeveluwe.nl). De gastlessen vinden plaats op 15, 22 en 29 november en 6 en 13 december aanstaande. Bij opgave dient er te worden aangegeven naar welk van deze data de voorkeur uitgaat. Aan deze verloting kan alleen worden deelgenomen door middelbare scholen die gevestigd zijn in de gemeenten Ede, Arnhem of Apeldoorn. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober 2011. In week 43 worden de winnende scholen benaderd.