Bedreigde vlindersoorten gedijen goed in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Dinsdag 09 augustus 2011

HOENDERLOO – Ondanks het droge voorjaar, is het tot nu toe een goed vlinderjaar in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Er vliegen flinke aantallen vlinders in het Park, met name van drie bedreigde soorten die op de Rode Lijst staan: de aardbeivlinder, bruine vuurvlinder en bosparelmoervlinder.

 

Rode Lijst

Bedreigde plant- en diersoorten in Nederland staan op de zogenaamde Rode Lijst, die door de overheid wordt vastgesteld. Het Nationale Park De Hoge Veluwe herbergt een grote diversiteit aan planten- en diersoorten, waaronder vlinders van de Rode Lijst, zoals de aardbeivlinder, bruine vuurvlinder en bosparelmoervlinder. De aardbeivlinder is een klein zwart dikkopje met witte vlekken. Deze vlinder komt voor op droog grasland en de rupsen leven op ganzeriksoorten. Dit jaar werden op één van de vlinderroutes 31 exemplaren van deze bedreigde soort geteld.

De bruine vuurvlinder – een kwetsbare soort op de Rode Lijst - is een kleine vlinder met zwart en oranje op de vleugels. Deze vlinder leeft zowel op grasland als heide. De rupsen leven op zuringsoorten. Dit jaar vloog de eerste generatie van deze soort in grote aantallen in het hele Park. Op een van de vlinderroutes werden maar liefst 115 exemplaren geteld, een uniek aantal dat nog nooit eerder is geteld van deze soort.

De bosparelmoervlinder is een vrij donkere parelmoervlinder en staat op de Rode Lijst als ernstig bedreigde soort. Deze vlinder kan worden gevonden langs bosranden en bermen van paden in open bossen. De rupsen hebben hengel nodig als waardplant. Op De Hoge Veluwe is een grote populatie van de bosparelmoervlinder aanwezig. Deze populatie strekt zich zelfs uit tot het naburige vliegveld Deelen. Van de bosparelmoervlinder werden dit jaar op één dag meer dan 150 vlinders geteld.

Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe

Geoske Sanders, één van de vrijwilligers die zich bezighoudt met de tellingen, geeft aan dat het ondanks de droogte van de afgelopen tijd toch een goed vlinderjaar is. Maar, vervolgt zij: “veel planten zijn tijdens de droge periode erg klein gebleven of verdord. Ik hoop dat de regen op tijd is gekomen, zodat de vegetatie zich kan herstellen en de rupsen genoeg te eten hebben. Dan kunnen er ook het volgend jaar weer veel (bijzondere) vlinders in het Park worden gespot.” In Het Nationale Park De Hoge Veluwe worden vlinders geteld door vrijwilligers van de Faunawerkgroep van de Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe. De vrijwilligers tellen vlinders langs vaste vlinderroutes. Zij geven de resultaten van hun tellingen door aan het Park.