Toenemend aantal nachtzwaluwen in NP De Hoge Veluwe

Donderdag 21 juli 2011

HOENDERLOO – Het gaat goed met de nachtzwaluwen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Na verschillende tellingen blijkt de populatie van deze vogels in het Park het afgelopen jaar met 33% te zijn toegenomen. In 2010 werden 76 vogels geteld. Dit jaar werden er maar liefst bijna 100 nachtzwaluwen geteld. Dit is bijna 20% van het streefaantal broedparen op de Veluwe. De oorzaak hiervan ligt onder andere in het consistente en actieve beheer van de natuur op De Hoge Veluwe.

 

Nachtzwaluwen

De populatie nachtzwaluwen op De Hoge Veluwe - één van de weinige broedplekken van de vogel in Nederland – is ook dit jaar weer toegenomen. De nachtzwaluw is een vogel die van belang is in het Europese Natura 2000 programma. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Dat het aantal nachtzwaluwen in het Park is toegenomen, komt mede doordat er in het beleid veel aandacht is geschonken aan het creëren van (bos)randen en biotopen voor deze vogels. Territoria zijn zowel langs de recreatieve infrastructuur als daarbuiten vastgesteld. Het nest van de nachtzwaluw bevindt zich namelijk op de grond, maar de aanwezigheid van bomen als schuil- en zangplaats is gewenst. Bovendien vinden de vogels in de bomen een flink deel van hun voedsel. De nachtzwaluw laat zich niet makkelijk zien, maar is tijdens speciale Nachtsafari’s - die jaarlijks in het Park worden gehouden - wel regelmatig te horen.

 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft niet voor niets de naam een museum van landschappen te zijn. Met ruim 40 kilometer fietspad en de 1700 unieke, gratis Witte Fietsen komt elke fietsliefhebber in het Park aan zijn trekken. Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland en voert een grotendeels (90%) subsidieonafhankelijke exploitatie. Het Park bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het natuurmuseum Museonder, het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur. Het Park wordt jaarlijks bezocht door ruim 500.000 betalende bezoekers. Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is onderscheiden met de Green Key.