Hoeveel biodiversiteit kan de huidige minerale bodem nog ondersteunen? Tandrot in de bodem.

Door: Huig Bergsma, Joost Vogels, Maaike Weijters, Roland Bobbink, André Jansen en Leontien Krul (2016)

PDF

Abstract
Verwering door verzurende depositie is een met tandrot vergelijkbaar proces waarbij mineralen onomkeerbaar uit de bodem verdwijnen. Hoeveel mineralen zijn hierdoor de afgelopen decennia versneld uit de bodem verdwenen? Wat zijn de gevolgen hiervan voor behoud of her- stel van de biodiversiteit op droge zandgronden in nederland?