Nalaten aan het Park

Voor volgende generaties

Met uw nalatenschap kunt u bijdragen aan het voortbestaan van de unieke combinatie van natuur, kunst, architectuur en historie. Aan een duurzaam Park, dat we met een gerust hart kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Welke mogelijkheden zijn er?

Nalaten aan een goed doel kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Er bestaan twee manieren: u kiest voor een legaat (een vastgesteld bedrag), of u kunt het Park als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament. Uw notaris informeert u graag nader over de mogelijkheden. Zowel Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe als onze steunstichting Stichting Hoge Veluwe Fonds zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) en zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Wat kunt u van ons verwachten?

Mocht u Het Nationale Park De Hoge Veluwe in uw testament hebben opgenomen, dan horen wij dat graag. Wij bedanken u dan op een passende wijze en houden u op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het Park. Zo krijgt u een Relatiekaart voor toegang tot het Park en houden u op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen het Park.

 

Atie Hoekwater aan het woord
‘Voor mijn man en mij was het duidelijk, dat we willen nalaten aan een plek waarmee we ons verbonden voelen, waar we plezier beleven en die dichtbij ons staat. De krachtige doelen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, waarbij alles erop gericht is om ook toekomstige generaties van deze unieke combinatie van natuur en cultuur te kunnen laten genieten, sluiten daar naadloos op aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn nalatenschap op een goede manier besteed gaat worden.
Lees hier haar verhaal.

 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annewil Nieuwenhuizen (Medewerker Fondsenwerving) via nieuwenhuizen@hogeveluwe.nl of +31 6 82 21 49 25.

Gegevens

Als u het Park wilt opnemen in uw testament, kunt u onderstaande gegevens van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe of van onze steunstichting het Hoge Veluwe Fonds (ANBI-status en CBF-Keurmerk) gebruiken:

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe    
Apeldoornseweg 250    
7351 TA Hoenderloo     
KvK-nummer: 41151066
RSIN-nummer: 002975671 (fiscaal nummer)
IBAN: NL11 RABO 03367 66 300

Stichting Hoge Veluwe Fonds    
Apeldoornseweg 250    
7351 TA Hoenderloo
KvK-nummer: 08166709
RSIN-nummer: 818752300 (fiscaal nummer)
IBAN: NL06 RABO 0136 5688 66

Ik ontvang graag meer informatie over nalaten aan het Park.*

*  Het Nationale Park De Hoge Veluwe legt uw gegevens vast conform de geldende privacy wet- en regelgeving. We kunnen deze gegevens gebruiken om u nader te informeren en uit te nodigen voor evenementen.