De toekomst van het Park

Naar een nieuw, duurzaam Hart

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is bezig met een enorme vernieuwing. Het oude Bezoekerscentrum en Parkrestaurant midden in het Park voldeden niet meer. De voorzieningen vormden geen eenheid met het landschap en waren niet meer geschikt voor de bezoekersstromen van het Park.

Een nieuw Hart van De Hoge Veluwe was dringend nodig. Een open plek met duurzame faciliteiten. Met interactieve programma’s en inspirerende exposities. Een plek waar - steeds meer - bezoekers elkaar treffen en verhalen delen. En samen de schoonheid van natuur, kunst en architectuur beleven.

Met de bouw van het Park Paviljoen, een duurzaam, multifunctioneel publieksgebouw in het centrum van het Park, is de eerste stap richting vernieuwing gezet. De plannen voor de komende jaren liggen al klaar, want ook de rest van het centrumgebied dient gemoderniseerd te worden.

Onze plannen

Uw bijdrage is niet voor onze exploitatie. Uw bijdrage is nodig om te investeren in vernieuwing.

  • Bouw van een duurzaam en multifunctioneel gebouw met informatiecentrum voor bezoekers, ontvangst- en educatieruimten, restaurant, winkel en sanitaire voorzieningen inclusief terras, speeltuin, ontsluitingsweg en -fietspad, parkeerplaats en WKO (warmte-koude-opslag). - Afgerond juni 2019

  • Verbouwing van het Museonder en vernieuwing van de expositie. Zo ontstaat een internationaal gerespecteerd museum over de natuur van de Veluwe en de invloed van de mens op het landschap. Het Museonder blijft op de huidige locatie. De verbouwing (dus geen sloop) vindt gefaseerd plaats.

  • Herinrichting van het Marchantplein en ontwikkeling van een evenemententerrein. De fietsenherstelwerkplaats wordt verplaatst en de fietsenstalling wordt uitgebreid. In harmonie met de natuurlijke omgeving. Een toegankelijke, open plek in het bos.

In particulier beheer

Met trots zeggen wij: Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in ons land. In particulier bezit. Met een bedrijfsvoering vrijwel zonder overheidssubsidies. Het Park is er nog altijd ‘tot nut en genot van de gemeenschap’. Precies zoals Helene Kröller-Müller het ooit wilde. Met als mijlpaal in 2015: 80 jaar consistent natuurbeheer. Entreegelden gebruiken we optimaal om het Park in stand houden voor nieuwe generaties. Net als úw onmisbare donaties en sponsorbijdragen.

Bekijk de brochure over het nieuwe Hart van de Hoge Veluwe