Amfibieën, reptielen en insecten

Het Park kent tal van reptielen, amfibieën en insecten. Sommige daarvan zijn uiterst zeldzaam.

De (half)open terreinen met een zandige bodem zijn een ideaal leefgebied voor reptielen. In het Park leven drie soorten hagedissen (levendbarende hagedis, zandhagedis en hazelworm) en drie soorten slangen (gladde slang, adder en ringslang).

Amfibieën zijn vaak afhankelijk van water en ondanks het feit dat het Park op de hoge zandgronden gelegen is, zijn er toch veel vennen, veenmoerassen, vijvers en drinkpoelen te vinden. In het Park leven zes soorten amfibieën: rugstreeppad, gewone pad, heidekikker, groene kikker, bruine kikker en gewone salamander.

Veel minder opvallend, maar beslist niet minder belangrijk, zijn de vele soorten insecten die in het Park leven. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de bestuiving van bloemen en de omzetting van humus, mest en aas. Veel soorten fungeren ook als voedsel voor grotere dieren.