Maatregelen tegen het Coronavirus

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus per 25 september 2021

Het Park vraagt haar bezoekers zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. 

Om de situatie in het Park zo veilig mogelijk te houden terwijl wij onze bezoekers maximale vrijheden gunnen om van alle facetten van het Park te genieten, hebben wij een protocol ontwikkeld waarin algemene en plaatsgebonden maatregelen worden benoemd en, waar nodig, toegelicht. 

Lees hier het Coronaprotocol